Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Shaq-attack på livsmedelskonferens i Florida

För några veckor sedan gick CAGNY av stapeln i Boca Raton i Florida. CAGNY är den stora årliga konferensen där analytiker möter livsmedels- och dagligvarubolagen. Här brukar bolagen ge färg till årsrapporter och prognoser för året som ska komma. Den första dagen började med en smäll då godis- och chokladjätten Hershey hade med sig basketgiganten Shaquille O’Neal på scen för att presentera deras nya samarbete runt Hersheys gummies Jolly Rancher. Conagra meddelade samtidigt att de har förlängt samarbetet med Dolly Parton för bolagets kakmix.

Frågan är nu vad Mondelez ska kontra med, de har nämligen också utlovat ett spännande kändissamarbete senare under året. Kan vi få se ett Elvis-hologram sjunga en AI-genererad Oreos-sång? För AI är självklart något som även matbolagen gillar att stoltsera med. Bolagen pekar på att AI kommer hjälpa dem med mer kreativ och individualiserad marknadsföring och optimerade leverantörskedjor.

Kampen om kunderna är hård och kommer hårdna än mer under året. Matvaror förväntas ha noll volymtillväxt under 2024 och prisökningarna som vi vant oss vid under de senaste åren är sannolikt ett minne blott. Hur ska bolagen skydda sig från konkurrensen med private label (tänk ICA:s egen tandkräm) och andra lågprisalternativ? Lågpriskedjor som Costco och Walmart går som spårljus på börsen och bland annat kom Walmart med en positiv rapport i veckan där man pekade på att man tagit stora marknadsandelar inom livsmedel. Allra mest har man ökat hos hushåll med hög inkomst.

Det finns ljuspunkter ur ett aktieperspektiv, många bolag är rejält nedhandlade. För 11x årets vinst kan man få ett bolag som KraftHeinz med ketchupen, Capri Sun och de goda vita bönorna i tomatsås som vi minns från 80-talets variant av chili con carne. I mars 2023 försvann det utökade statliga livsmedelsstödet från coronatiden vilket förstås var negativt för matbolagen förra året, men ger lättare jämförelsetal från april i år.

Men viktigast för hur matvarubolagen kommer gå på börsen på kort sikt är nog ändå hur investerare agerar med de stora Techbolagen. Kommer tex Nvidia med ett dåligt resultat i veckan kan vi nog vänta oss en rotation från Magnificent 7 till mer defensiva alternativ som livsmedelsbolag och hälsovård. Det är det här med den enes död, en annans bröd som vi gillar att prata om i matbranschen.

Öhman Globals matvarubolag är idag KraftHeinz och Lamb Weston (pommes frites), samt dryckesbolagen Suntory i Japan och Dr Pepper. Kosmetikjätten L’Oreal och Haleon med konsumenthälsoprodukter som tex Voltaren fullbordar dagligvaruportföljen.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.