Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Börsen i toppform

För att en idrottsutövare ska nå nya topprestationer behöver både kropp och psyke vara redo för att kunna bryta nya barriärer. Detta gäller även för börsen där bolagsvinsterna får symbolisera kroppen och riskaptiten får symbolisera psyket. Hur är egentligen börsformen, och är den redo för att nå nya toppnivåer? Den frågan ställer vi oss i månadens marknadskommentar.

Om vi analyserar börsen som om den vore en idrottsutövare, ser vi till senaste prestation, kostuppladdning, väderförhållanden samt mental uppladdning för att bedöma börsformen.

Senaste prestation: Säsongsbästa. Februari som brukar vara den svaga månaden i den annars så starka börsperioden november till april har varit förvånansvärt stark. Svenska OMXS30 steg med över 4 procent i februari och den första mars stängde index på en ny högstanivå. Samtidigt gjordes detta under en månad då den amerikanska 10-åriga räntan steg med 30 punkter. Stigande räntor har senaste åren fått börshumöret att surna, men när de cykliska krafterna är i sving klarar börsen av stigande räntor.

Kostuppladdning: Chips kombinerat med hög Meta-bolism. I februari kom flera tunga kvartalsrapporter där framför allt Facebook-ägaren Meta och chiptillverkaren NVIDIA stack ut. Att det hypade bolaget NVIDIA som haft skyhöga förväntningar på sin rapport likväl klarar av att slå vinstestimaten är ett enormt styrketecken. De svenska bolagen hade över lag en solid rapportsäsong.

Väderförhållanden: Lätt räntemotvind. Inflationsstatistiken i februari har skruvat ner förväntningarna om räntesänkning i maj. Amerikansk KPI kom in snäppet högre med 0,4 procent i månadstakt. Marknaden har visst överseende med statistik som löper över ett årsskifte, men nästa utfall kommer bli väldigt viktigt för den fortsatta utvecklingen. Vi tror ändå fallande priser på begagnade bilar samt lugna hyreshöjningar kommer att räcka för att inflationen ska komma ner till en nivå som den amerikanska centralbanken är bekväm med.

Mental uppladdning: Positivt tänkande. Tilltagande konsumentförtroende, hägrande räntesänkningar och nya högstanivåer på aktieindex stärker det positiva tänkandet. Även om börsuppgångarna har drivits av de stora amerikanska teknikjättarna, börjar andra aktiemarknader som Japan och Sverige också ta nya högstanivåer. Blickar vi längre ut på riskskalan som amerikanska småbolagsindex Russel 2000, har även dessa aktier börjat vakna till liv även om de är långt ifrån sina högsta-nivåer. En tilltagande bredd på börsen är generellt ett gott tecken.

Sammanfattningsvis kan vi säga att börsen befinner sig i toppform och förutsättningarna är goda för att de bredare aktieindexen på Stockholmsbörsen som OMXSPI också kan klättra mot sina tidigare högstanivåer.

Stockholm 4 mars 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.