Öhman Småbolagsfond

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Småbolagsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Småbolagsfond

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Stockholmsbörsen gick ner 1,2 procent i maj. Det fortsätter att vara volatil handel när marknaden försöker tolka hur den globala konjunkturen kommer att utvecklas i spåren av hög inflation och åtstramningar från världens centralbanker. I eurozonen sjönk inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin och makrostatiskt från USA bekräftar även den att vi nu troligtvis är på väg in i en svagare fas av konjunkturen.

Svenska småbolag (CSX Sweden) utvecklades svagare än de stora bolagen (OMXS30). Innehav i fonden med negativ utveckling var Lindab, Holmen samt Nibe. Holmen föll tillbaka något efter bolagets starka inledning på året. Stillfront, Vitrolife samt Medicover var innehav i fonden som gick starkt. Stillfront levererade en stark kvartalsrapport där försäljningen och lönsamheten var bättre än förväntat.

Utsikter

Månaden avslutades med en stark återhämtning, mycket tack vare att den amerikanska räntan gick ner samtidigt som marknaden förväntar sig en något långsammare takt för räntehöjningar. Inflationen står fortsatt i fokus och kommer följas noga av marknaden för att se om den dämpas framöver, detta skulle kunna innebära försiktigare åtstramningar från centralbankerna vilket skulle tolkas positivt av börsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 23,1%
 • Hälsovård 20,9%
 • Sällanköpsvaror 15,7%
 • Teknik 14,4%
 • Fastighet 11,2%
 • Material 9,7%
 • Finans 4,2%
 • Dagligvaror 0,9%

Största innehav

 • Lindab International AB 4,7%
 • Veoneer Inc 4,6%
 • Beijer Ref AB 4,6%
 • Getinge AB 4,5%
 • Sedana Medical AB 4,3%
 • Nordnet AB 4,2%
 • Nordic Semiconductor ASA 4,1%
 • Wihlborgs Fastigheter AB 3,4%
 • Fabege AB 3,4%
 • Husqvarna AB 2,7%

Länder

 • Sverige 93,3%
 • Norge 4,4%
 • Danmark 1,8%
 • Finland 0,3%
 • Färöarna 0,3%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-02-28
 • Senaste kurs 5 427,85 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,53 %
 • ISIN SE0000432775
 • PPM-nummer 694539
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Småbolagsfond B: 4 018,69 SEK (2022-06-29)
  Öhman Småbolagsfond C: 1 354,61 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1991-09-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 65
 • Standardavvikelse 2 år 21,19 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1998-01-01

Öhman Småbolagsfond Fondbeskrivning

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman SmåbolagsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder