Öhman Småbolagsfond

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Småbolagsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Småbolagsfond

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Världens börser har rivstartat året och mars månad var inget undantag. Stockholmsbörsen (OMX Stockholm benchmark) steg med 8,8 procent. Trots ökande smittspridning världen över och i synnerhet i Europa, har optimismen på börsen fortsatt. Vaccinutrullningen samt en förbättrad konjunktur är starkt bidragande till den positiva utvecklingen.

De svenska småbolagen (CSX Sweden) presterade sämre än de stora bolagen (OMXS30). Husqvarna, SSAB samt Cellavision var innehav i fonden som presterade starkt. SSAB gynnas av stigande stålpriser tack vare konjunkturåterhämtningen. Camurus, Veoneer samt Nordnet var innehav i fonden som utvecklades svagt. Nordnet föll tillbaka något efter den starka inledningen på året.

Utsikter

Stigande amerikanska räntor kan fortsätta att skapa volatilitet och oro på börsen. Därmed blir centralbankernas retorik viktig att följa framöver. Trots något stigande räntor är räntenivån historiskt låg vilket ger bra förutsättningar för börsen. Utrullningen av vaccin fortgår och den ger förhoppningar om en återgång till det mer normala under slutet av året vilket också ger stöd åt börsen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 23,6%
 • Råvaror & material 14,5%
 • Hälsovård 12,2%
 • Fastigheter 10,4%
 • Läkemedel 7,8%
 • Konsumentkapitalvaror 6,2%
 • Fordon 4,9%
 • Media 4,7%
 • Hårdvara & tillbehör 4,3%
 • Övrigt 11,6%

Största innehav

 • Nibe Industrier AB 6,3%
 • Veoneer Inc 4,9%
 • Getinge AB 4,7%
 • Husqvarna AB 4,6%
 • Beijer Ref AB (publ) 4,5%
 • Lundin Mining Corp 4,3%
 • Trelleborg AB 3,2%
 • Sedana Medical AB 3,1%
 • Sectra AB 3,1%
 • Nordic Entertaiment Group 2,9%

Länder

 • Sverige 90,9%
 • Kanada 4,3%
 • Luxemburg 1,3%
 • Danmark 1,3%
 • Finland 1,2%
 • Färöarna 0,5%
 • Norge 0,3%
 • Liechtenstein 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-12-31
 • Senaste kurs 6 707,12 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0000432775
 • PPM-nummer 694539
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Småbolagsfond B: 5 277,77 SEK (2021-04-15)
  Öhman Småbolagsfond C: 1 658,84 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1998-01-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 63
 • Standardavvikelse 2 år 21,31 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1998-01-01

Öhman Småbolagsfond Fondbeskrivning

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman SmåbolagsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder