Öhman Småbolagsfond

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i svenska mindre bolag
 • Vill få en svensk småbolagsportfölj med högre risk och potential än i större svenska bolag
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Småbolagsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i svenska mindre bolag.

Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare Öhman Småbolagsfond

Kommentarer från förvaltare


September 2021

September brukar historiskt vara en svag börsmånad och det visade sig stämma igen. Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) sjönk 5,6% i september. Stigande amerikanska räntor tillsammans med oro kring utvecklingen av den högt skuldsatta kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande, bidrog till börsens svaga utveckling.

Stora bolag (OMXS30) utvecklades bättre än små bolag (CSX Sweden). Cantargia, Platzer samt Vitrolife var bolag som gick svagt. Vitrolife föll tillbaka något efter den starka inledningen på året. Nolato, Getinge och Arjo utvecklades starkt. Getinge, som levererar flera produkter till vaccinproduktionen, fortsätter att utvecklas bra.

Utsikter

Stigande amerikanska räntor riskerar att fortsätta att bidra till viss turbulens på börsen efter den starka inledningen på året. I tillägg till räntor är även stigande inflation ett orosmoment för börsen just nu. Den stundande rapportperioden blir viktig för att se hur bolagen har kunnat hantera stigande råmaterialkostnader och störningar i leveranskedjorna vilket har ökat priserna på frakt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 22,2%
 • Hälsovård 22,1%
 • Sällanköpsvaror 19,1%
 • Material 11,5%
 • Teknik 11,5%
 • Fastighet 9,5%
 • Finans 2,6%
 • Dagligvaror 1,5%

Största innehav

 • Getinge AB 6,6%
 • Veoneer Inc 5,0%
 • Beijer Ref AB 4,9%
 • Nibe Industrier AB 4,5%
 • Husqvarna AB 3,5%
 • Lindab International AB 3,0%
 • Trelleborg AB 3,0%
 • Sedana Medical AB 2,8%
 • Nordic Semiconductor 2,6%
 • Sectra AB 2,5%

Länder

 • Sverige 89,4%
 • Norge 3,1%
 • Kanada 2,0%
 • Danmark 2,0%
 • Finland 1,5%
 • Luxemburg 1,2%
 • Färöarna 0,5%
 • Liechtenstein 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-06-30
 • Senaste kurs 7 454,48 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0000432775
 • PPM-nummer 694539
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Småbolagsfond B: 5 689,90 SEK (2021-10-14)
  Öhman Småbolagsfond C: 1 850,58 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex Carnegie Small Cap Total Return Net
 • Startdatum 1991-09-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 70
 • Standardavvikelse 2 år 22,54 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Stefan Kopperud
  Förvaltat sedan: 1998-01-01

Öhman Småbolagsfond Fondbeskrivning

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag. Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska börsvärdet. Fonden har möjlighet att investera på de övriga nordiska marknaderna, men maximalt en tiondel av kapitalet.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman SmåbolagsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder