Öhman Sverige

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Med kvartalsrapporterna i backspegeln kan vi konstatera att de svenska bolagen i regel klarat en svår situation väl. I dagsläget syns inga tecken på att flaskhalsarna ska lätta nämnvärt, vilket riskerar leda till större svårigheter framgent och ytterligare behov av att höja priserna under våren.

I första kvartalet har också bolag med svagare förhandlingsposition lyckats driva på prisökningar, en anomali vi inte tror kommer upprepas ofta. Fler av bolagen vi varit i kontakt med betonar att när leveranskedjeproblematiken väl lättar riskerar priserna på många varor att falla snabbt och mycket.

När det sker skapas ytterligare en dimension av den nuvarande problematiken. Fallande priser på insatsvaror kan mycket väl leda till negativ organisk tillväxt i många bolag, precis på samma sätt som prisökningarna dopat tillväxten i kvartalet. Alla kommer då inte klara av att skydda marginalen.

Annars är det ränteutvecklingen och besked från amerikanska Federal Reserv som tagit marknadens fulla fokus. Stora kursrörelser i tillväxtorienterade aktier är tålamodsprövande när leveransen från bolagen inte föranlett någon förändring av estimaten.

Under månaden har fonden köpt in Investor och Dometic samt adderat i positionen i Sandvik. Fonden har minskat i Volvo cars, Industrivärden, Telia, CTEK och Astrazeneca.

I april har fonden utvecklats 2,1 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex, vilket innebär att försprånget mot index i början av april nu är borta.

Utsikter

Sentimentet är rejält surt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vad som sker i vår omvärld. Addera sedan förväntningarna om en mer aggressiv räntehöjningsperiod än vi sett på årtionden.

Bra kvartalsrapporter har inte hjälpt att hålla börskurserna uppe. Men i ett annat klimat tror vi att resultaten kunnat ge fina kursuppgångar. Värderingarna har nu också kommit ner till attraktiva nivåer även beaktat ett lite längre tidsperspektiv.

Innan vi sett slutet på den här nedgångsfasen måste cykeln av negativitet brytas. För att det ska ske krävs en urblåsning i börskurserna eller att inflationen oväntat faller kraftigt så centralbankerna kan göra halt. Av erfarenhet vet vi också att nedgångsperioder sällan är långvariga och att aktiekurserna kan stiga snabbt när nästa fas plötsligt tar vid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 29,5%
 • Finans 23,6%
 • Teknik 14,6%
 • Sällanköpsvaror 9,8%
 • Fastighet 7,2%
 • Hälsovård 5,9%
 • Dagligvaror 5,0%
 • Material 4,5%

Största innehav

 • Hexagon AB 5,8%
 • Atlas Copco AB 5,5%
 • Nordnet AB 4,4%
 • Nibe Industrier AB 4,0%
 • Investor AB 3,9%
 • Beijer Ref AB 3,8%
 • Lifco AB 3,6%
 • Assa Abloy AB 3,4%
 • EQT AB 3,2%
 • Investment AB Latour 3,2%

Länder

 • Sverige 94,4%
 • Finland 2,5%
 • Storbritanien 2,3%
 • Danmark 0,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 196,84 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige B: 151,83 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 59
 • Standardavvikelse 2 år 18,71 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Fondbeskrivning

Öhman Sverige en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder