Öhman Sverige

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Tio dagar in i maj tog sviten av nedgångsdagar slut. Från den lågpunkten har Stockholmsbörsen sedan stigit i samklang med övriga börser. Rekylen var kraftfull i de för året värst havererade aktierna - som sig bör i ett björnmarknadsrally.
Det som triggade den positiva vändningen var en något försiktigare formulering från den amerikanska centralbanken. Räntehöjningscykeln kanske inte blir riktigt så ansträngd som tidigare indikerats, vilket - allt annat lika - är positivt för aktiemarknader globalt.

Vi har tidigare efterfrågat en potentiell trigger för att vända det negativa sentimentet på börsen. En händelse som skulle rucka de högt ställda förväntningarna på både högre räntor och inflation.
En antydan till detta fick vi alltså i maj. Börsutvecklingen efter att ränteoron dämpats bara marginellt visar hur lite som krävs för att byta håll i marknaden när de flesta redan förväntar sig ett extremt utfall i andra riktningen.

I maj har fonden utvecklats något svagare än sitt jämförelseindex. Fonden har fått sitt största positiva bidrag från övervikten i Embracer. En stabil kvartalsrapport gjöt olja på vågorna och skrämde sannolikt bort en del av de värsta belackarna. Periodens viktigaste datorspelsläpp var lyckat och en första indikation från förvärvade brädspelsjätten Ashmodee är att affärerna fortfarande tuffar på ganska bra trots att pandemieffekten klingar av. Störst negativt bidrag till avkastningen kom ifrån vår position i Nordnet.

Ett bud på snusjätten Swedish Match har även påverkat relativavkastningen mot index märkbart negativt då vi inte äger aktier i bolaget av exkluderingsskäl.

Under månaden har vi sålt ut innehaven i Volvo Cars, Telia och Systemair. Vi har samtidigt minskat positionerna i Astra och Cary Group, samt ökat i bland annat Thule, Dometic och Investor. Nya bolag i fonden är Electrolux samt Tele2 som köptes in efter att Kinnevik aviserat en större försäljning av aktier i slutet av månaden.

Utsikter

Ränteutvecklingen har varit och kommer fortsätta vara avgörande för börsen. Härifrån och framåt tror vi att centralbanksretoriken blir försiktigt mjukare, vilket talar för en stabilisering.

Den svenska konsumenten är mer skeptisk än på ett decennium, ett känslomässigt tillstånd motiverat av högre priser på det mesta och krig i närområdet. Även här finns alltså (redan nu) stort utrymme för pendeln att kunna svänga tillbaka.

Men något återtåg, mot gamla kurstoppar och rekordhöga värderingar på börsen skall inte förväntas. Det vi ser framför oss är snarare en mer balanserad börsutveckling samt syn på rådande förutsättningar och framtiden. I en sådan miljö kommer alla bolag inte heller dras över samma kam.

I första kvartalet kunde i princip alla bolag oavsett styrka, höja priserna med motiveringen att kostnaderna ökar. Lika smärtfritt kommer det inte vara i kommande kvartal. Ett sådant scenario bör gynna bolag av högre kvalitet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 27,9%
 • Industri 27,6%
 • Teknik 14,3%
 • Sällanköpsvaror 11,5%
 • Fastighet 6,9%
 • Hälsovård 5,1%
 • Dagligvaror 4,8%
 • Material 1,8%

Största innehav

 • Investor AB 5,6%
 • Atlas Copco AB 5,4%
 • Hexagon AB 5,4%
 • Nordnet AB 4,1%
 • Beijer Ref AB 3,8%
 • Nibe Industrier AB 3,6%
 • Lifco AB 3,5%
 • Assa Abloy AB 3,3%
 • EQT AB 3,3%
 • Investment AB Latour 3,0%

Länder

 • Sverige 94,6%
 • Finland 2,6%
 • Storbritanien 2,1%
 • Danmark 0,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 176,91 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige B: 136,47 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 58
 • Standardavvikelse 2 år 18,92 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Fondbeskrivning

Öhman Sverige en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder