Öhman Sverige

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Oktober var en bra börsmånad med stora kursuppgångar både i Sverige och internationellt.

Kvartalsrapporterna, som i regel var bättre än väntat, gav visst ljus åt aktiemarknaden som varit beckmörk och makrostyrd under hela året.

Efter en snabb uppstuds visade det sig återigen att investerarna har svårt att ta till sig bra nyheter. Runt hörnet väntar den djupa lågkonjunkturen. Det verkar de flesta vara tämligen säkra på. I ett sådant klimat ratas kvalitetsbolag på värdering och ”toppvinster” trots fortsatt leverans.

I stället fokuserar marknadsaktörerna mycket mer på de mest pressade bolagen och aktierna. Man ställer sig frågor som; i vilka bolag kan vi stryka risken nyemission? I den typen av spekulationer har vi sett enorma kursrörelser de senaste veckorna.

I oktober har fonden utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex. Fonden har fått störst positivt bidrag från bland annat övervikterna i Beijer Ref och Addnode. Vi gläds åt bra rapporter med stark tillväxt och lönsamhet i båda bolagen.

Större negativa bidragsgivare i fonden var bland annat övervikterna i Nibe och Addtech. Rapporten i Addtech var i linje med våra högt ställda förväntningar. Bolaget kan stoltsera med strukturell efterfrågan i flertalet segment. Det är en efterfrågan som inte borde vara lika konjunkturberoende som i andra tekniska handelsbolag. Å andra sidan är värdering lite högre.

Vi har tidigare lyft Viaplay som ett bolag där vi trott marknaden missuppfattat motståndskraften i affärsmodellen. I kvartalet märks tyvärr att både vi och bolaget själva till viss mån överskattat detta. Den nordiska konsumenten är pressad och en dyrare dollar samt hög inflation gör avtryck även här.

Fonden har gjort ett antal innehavsförändringar under månaden. Nytt innehav i fonden är Alfa Laval där vi ser en tydligare marginaltrend kommande året. Vi har ökat vår exponering bland annat mot Dometic, Sinch, Balder, Addtech, JM och H&M. Vi har minskat ägandet något i Indutrade, Beijer Ref, Addnode, Nordnet, Fortnox och Cint. Mips och Re:NewCell har sålts ut.

Utsikter

Väldigt lite tyder på att centralbankerna kommer visa någon pardon i kampen mot inflationen. Och centralbankirerna har fortsatt möjligheten att överraska med för börsen negativa nyheter. Marknadsräntan har stor påverkan på bolagens värderingar likväl som efterfrågan på deras varor och tjänster. Det skavsåret förblir öppet.

Men när det nu blivit alltmer kutym bland investerare att vara negativt inställd till ekonomin är det kanske läge att snart våga tänka lite tvärt - även om det hittills under 2022 gjort ont att vara optimist.

Varje framåtblickande indikator i Europa pekar i avgrunden; hur mycket sämre kan det då i börsens ögon bli? Svaret skiljer sig förstås beroende på marknad och sektor. Men kom ihåg att vad börsen handlas på idag är det som förväntas hända om 6 till12 månader.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 29,8%
 • Finans 28,7%
 • Sällanköpsvaror 12,9%
 • Teknik 9,8%
 • Hälsovård 6,8%
 • Fastighet 6,6%
 • Dagligvaror 4,4%
 • Material 1,1%

Största innehav

 • Investor AB 6,9%
 • Atlas Copco AB 6,5%
 • Hexagon AB 4,7%
 • Nibe Industrier AB 4,2%
 • Volvo AB 4,1%
 • Lifco AB 3,2%
 • Addtech AB 3,2%
 • Investment AB Latour 3,0%
 • Beijer Ref AB 3,0%
 • Industrivärden AB 2,9%

Länder

 • Sverige 94,2%
 • Finland 2,7%
 • Storbritanien 2,4%
 • Danmark 0,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-11-30
 • Senaste kurs 190,62 SEK
 • Kursdatum 2022-12-07
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige B: 147,07 SEK (2022-12-07)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 53
 • Standardavvikelse 2 år 24,39 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Fondbeskrivning

Öhman Sverige en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder