Långsiktigt ansvarsfulla investeringar som får pengarna att växa med uppgiften

Kapitalförvaltning för stiftelser, kommuner, regioner och organisationer.

Kapitalförvaltning för organisationerVilka kunder hjälper vi bäst?

Vår erfarenhet är att kunder med nedanstående karaktärsdrag brukar bli nöjdast med vår kapitalförvaltning

Värdedrivna organisationer

Organisationer med starka och tydliga värderingar tenderar att uppskatta vårt arbete och de värderingar vi lägger till grund för vår kapitalförvaltning och våra kontinuerliga samtal och avstämningar.

Hållbara värderingar

Organisationer som lägger stor vikt vid ansvarsfullhet, i egen verksamhet såväl som i sitt kapital, hittar en kompetent förvaltare i oss. Vi investerar inte i ansvarslösa verksamheter utan tvärtom i bolag som kan göra skillnad för omvärlden.

Traditionell förvaltning

Organisationer som föredrar traditionella tillgångsslag som aktier och räntepapper framför nya och dyra finansiella instrument trivs bra med oss. Vi förvaltar kapital på ett sätt som är lätt att förstå, utan att det medför lägre avkastning.

Att förvalta kapital är allt annat än enkelt.

Herman Holmqvist, chef institutionella kunder, telefon: 08-407 58 26.

Långsiktighet

Vår förvaltning kännetecknas av långsiktighet i kundrelationer och hur vi aktivt förvaltar kapitalet. Bolag som vi investerar i ska ha en värdegrund och ett tilltal som gör att vi kan stanna kvar som ägare och se hur kapitalet växer ansvarsfullt.

Relation och aktivitet

Våra medarbetare har ett djup och en bredd som gör att vi kan möta våra kunders önskemål om en ansvarsfull och ändamålsenlig förvaltning utifrån skilda utgångspunkter. Vi säkerställer att du alltid är uppdaterad om hur förmögenheten förvaltas.

Kompetens och erfarenhet

Vår förvaltarkompetens vilar på gedigna analyser och metoder att hitta de bolag som har de bästa förutsättningarna att skapa mervärde utifrån den värdegrund vår förvaltning vilar på.

Återrapportering

All återapportering är anpassad efter dina önskemål. Som kund ska du alltid känna trygghet i att kapitalet är i kompetenta händer och att du löpande kan följa hur förmögenheten utvecklas.

Kapitalförvaltning för organisationerStabilt, tryggt och ansvarsfullt

Våra möten med kunder börjar alltid med en lång diskussion där vi sätter oss in i kundernas mål med sitt kapital och stämmer av placeringshorisont och riskinställning. För oss är det viktigt att bidra till kundernas verksamhet och ändamål.

Kontakta oss!

Slå oss en signal eller sänd oss ett e-mail så svarar vi på dina frågor och förklarar hur vi jobbar med våra institutionella kunder.

Herman Holmqvist

Chef institutionella kunder

+46 8 407 58 26
herman.holmqvist@ohman.se

Marie Bokholm

Kapitalförvaltare, Institutionella kunder

+46 8 407 58 30
marie.bokholm@ohman.se

Anette Carmelius

Institutionell försäljning

+46 8 407 59 25
anette.carmelius@ohman.se

Johan Ede

Affärsutvecklingschef

+46 8 407 58 38
johan.ede@ohman.se

Mikael Eriksson

Institutionell försäljning

+46 8 407 58 58
mikael.eriksson@ohman.se

Christian Guggenheim

Institutionell försäljning

+46 8 407 58 98
christian.guggenheim@ohman.se