Högre räntor ökar vikten av långsiktig ESG-agenda

Den senaste tidens högre räntenivåer dämpar investeringar som behövs för att klimatmålen ska nås.

Den senaste tidens högre räntenivåer dämpar investeringar som behövs för att klimatmålen ska nås. Men det är viktigt att lyfta blicken från mer kortsiktiga faktorer som räntenivåer till att skapa rätt förutsättningar för företag att investera i den gröna omställningen, där politiken har en viktig roll. Det säger Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Företagens investeringar påverkas negativt
Det krävs omfattande investeringar i bland annat fossilfria energisystem, transporter, och infrastruktur för att klimatmålen ska nås. Högre räntor innebär sannolikt att majoriteten av bolagen kommer att bromsa dessa investeringar, och fokusera på det som är kortsiktigt nödvändigt för att få verksamheten att rulla på som vanligt.

Upplevd brist på incitament till klimatinvesteringar
Trots att den senaste klimatrapporten från FN (IPCC) skriker hur bråttom det är att rikta investeringar till den gröna omställningen, så kan många företag tyvärr uppleva att det inte finns tillräckligt med incitament att fortsätta med klimatinvesteringar i ett läge med högre räntor.

Minskade finansieringsmöjligheter för många länder
En viktig del av Parisavtalet är att rika länder erbjuder stöd till utvecklingsländer för att hjälpa dessa i deras klimatomställning. Stigande räntor minskar  finansieringsmöjligheten för många länder och även aptiten hos kapitalförvaltare, banker och andra finansiärer att investera i och finansiera utvecklingsländer, som drabbas mest av en ökning av medeltemperaturen. FN uppmanar att kapitalförvaltare finansierar klimatomställningen i dessa länder, men det är något vi ser nedprioriteras för att minska risken i investeringarna och därmed se till att eventuell resultateffekt minskar kortsiktigt.

Positivt för klimatet att privat konsumtion minskar
De högre räntorna innebär mindre pengar i plånboken och lägre privat konsumtion, vilket ger en positiv effekt på miljön. Färre får råd att resa och sällanköpsvaror nedprioriteras. Det kanske även ökar konsumenternas aptit att laga och reparera i stället för att köpa nytt eller köpa varor i andra hand.

Totalt sett är högre räntor negativt för omställningen
Totalt sett är högre räntor negativt för den gröna omställningen, skulle jag säga, men det är mängder av faktorer som påverkar. Min bedömning är att minskade investeringar hos många företag och i utvecklingsländer generellt väger tyngre än den positiva klimateffekten från lägre privat konsumtion.

Långsiktig ESG-agenda viktigt
Räntenivåerna är en viktig faktor som påverkar olika aktörers agerande och deras påverkan på klimatet. Nu har vi en situation med högre räntor än under de senaste åren, som i sig har en negativ klimatpåverkan. Oavsett mer kortsiktiga faktorer som ränteläge skulle klimatet gynnas av en agenda som uppmuntrar till långsiktigt hållbart agerande. Politiken spelar här en viktig roll för att skapa rätt förutsättningar för företag att investera i den gröna omställningen.

Läs fler artiklar här

Centralbanker sänker räntorna först nästa år

Centralbankerna väntas fortsätta prioritera inflationsbekämpning i år och börjar sänka styrräntorna tidigast nästa år.

Läs artikeln här

Dominobrickorna faller långsamt

Amerikanska aktier hade till den sista maj stigit närmare 8,9 procent, men kikar vi under huven är det långt ifrån en bred uppgång.

Läs artikeln här

Till översikten

Se alla artiklar samlade.

Till översikten