Öhman FonderHöjdpunkter från Öhman Perspektiv!

Det var en förväntansfull publik som tog del av årets upplaga av Öhman Perspektiv på ett fullsatt Berns i Stockholm.

Hur ska vi lyckas med grön omställning?

Johan Kuylenstierna säger att han idag är mer optimistisk om möjligheterna till att lösa klimatfrågan än han varit under de senaste 30 åren!

Läs artikeln här

Öhman Fonder säger sitt

Hösten och inledningen på året har sannerligen bjudit på en stark återhämtning på världens börser och i synnerhet har svenska aktier gått bra.

Läs Öhman Fonders perspektiv

Minskad globalisering dämpar tillväxt och ökar inflationstrycket

Globaliseringen har minskat sedan åren 2005-06, alltså långt före pandemin. På sikt innebär det lägre tillväxt, ökat inflationstryck och högre räntor. Det menar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.

Läs artikeln här

Äldre Perspektiv

Ta del av våra tidigare Perspektiv

Björnens återkomst

Rekylen var ett så kallad ”björnmarknadsrally” och inte en start på en ny konjunkturåterhämtning.

Läs artikeln

Centralbanker versus Inflationen

Chefsekonomen som ”höll i pennan” när 2 procentsmålet sattes, efterlyser diskussion om vinnare och förlorare.

Läs kommentarerna

Hög inflation är både positivt och negativt för miljön

Hög inflation innebär minskad konsumtion men konsumenter tenderar däremot att välja billigare och mindre hållbara alternativ.

Läs perspektiven

Undervikt i aktier

Öhman Fonder har gradvis minskat andelen aktier i portföljen från förra årets tydliga övervikt till en lätt undervikt.

Läs mer här

Går kamp mot inflationen före tillväxt?

Centralbankerna väntas prioritera inflationsbekämpning och svara med räntehöjningar, uppger några makroexperter.

Läs mer här

Påverkan och hållbara resultat

Att påverka bolag för att nå specifika resultat inom hållbarhet är en trend som väntas ta mer plats bland svenska fondbolag.

Läs mer här