Öhman FonderPerspektiv

Denna gång blåser vi upp inflationen i Öhman Fonders Perspektiv.

Björnens återkomst

Rekylen var ett så kallad ”björnmarknadsrally” och inte en start på en ny konjunkturåterhämtning.

Läs artikeln

Centralbanker versus Inflationen

Chefsekonomen som ”höll i pennan” när 2 procentsmålet sattes, efterlyser diskussion om vinnare och förlorare.

Läs kommentarerna

Hög inflation är både positivt och negativt för miljön

Hög inflation innebär minskad konsumtion men konsumenter tenderar däremot att välja billigare och mindre hållbara alternativ.

Läs perspektiven

Äldre Perspektiv

Ta del av våra tidigare Perspektiv

Undervikt i aktier

Öhman Fonder har gradvis minskat andelen aktier i portföljen från förra årets tydliga övervikt till en lätt undervikt.

Läs mer här

Går kamp mot inflationen före tillväxt?

Centralbankerna väntas prioritera inflationsbekämpning och svara med räntehöjningar, uppger några makroexperter.

Läs mer här

Påverkan och hållbara resultat

Att påverka bolag för att nå specifika resultat inom hållbarhet är en trend som väntas ta mer plats bland svenska fondbolag.

Läs mer här