PerspektivBjörnens återkomst

Rekylen var ett så kallad ”björnmarknadsrally” och inte en start på en ny konjunkturåterhämtning.

Öhman Fonder hade i början av sommaren lätt undervikt i tillgångsslaget aktier men har under sommarens rally passat på att minska andelen aktier ytterligare till betydligt större undervikt. Orsaken är att vi då inte kunde se indikationer på någon konjunkturåterhämtning.

Foto: Denis Tuev

Sedan mitten av augusti är det åter björnmarknad (från engelskans ”bear market”) på börsen, vilket innebär en tydligt fallande trend. Erik Nilsson, allokeringsansvarig på Öhman Fonder, förklarar nedan varför vi ändrat synen på aktier och varför han ännu inte är övertygad om att vi har sett botten på aktiemarknaden.

Konjunkturutsikter tynger aktiesynen

Det som huvudsakligen får oss att vikta ned aktier är konjunkturutsikterna. Den höga inflationen och centralbankernas svar på den, med minskad penningmängd i USA och högre räntor, blir en riktigt besk cocktail för riskfyllda tillgångar. Den amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powells sammanfattade det penningpolitiska läget väl under presskonferensen efter mötet den 21 september: ”Vi måste lämna inflationen bakom oss… Jag önskar att det fanns ett smärtfritt sätt att göra det på… Det gör det inte”. Den amerikanska centralbanken fokuserar på att kyla av den extremt heta amerikanska arbetsmarknaden och den närmaste tiden är statistik som visar på stark sysselsättning negativ för börser och vice versa. Något bakvänt mot hur det brukar vara.

Ytterligare fallhöjd för aktier, övervikt för räntebärande

Orderläget är pressat för många bolag och möjligheten att höja priserna begränsade. Bolagens vinster kan behöva revideras ner och analytikerna är precis i början av revideringscykeln. Vinstrevideringarna i sig kan innebära att aktier faller ytterligare 10 till 15 procent. Vi är därmed inte övertygade om att vi har sett botten på marknadsutvecklingen än.

I blandportföljen är andelen aktier underviktad till fördel för räntebärande värdepapper. Samtidigt har aktieportföljen en undervikt i svenska aktier till fördel för globala aktier. Vi vill vi dra nytta av de globala aktiernas dollarexponering nu när svenska kronan är svag, vi vet att den fungerar som en stötdämpare i oroliga tider.

Värderingen av tillgångsslaget aktier har visserligen förbättrats sedan årets början men aktier är ändå inte att betrakta som ”billiga”. Svenska aktier är något billigare än sitt långsiktiga historiska genomsnitt medan amerikanska aktier är fortsatt dyra. Amerikanska aktier kan falla 10 till 15 procent ytterligare och då följer troligtvis svenska aktier med ner i fallet.

Europeiska konsumenter och företag pressas

Foto: Marjan Blan

Europeiska konsumenter pressas från tre olika håll samtidigt: högre pris på mat och energi, högre räntor samt fallande huspriser gör att konsumtionsbeteendet kan behöva ändras. Företagen står i sin tur med krympande orderböcker och kan dessutom få svårt att höja priserna fullt ut för att kompensera sig, vilket kan slå mot företagens marginaler.

”TINA” inte lika slagkraftigt längre

Om vi går vidare och tittar närmare på tillgångsslaget obligationer har det varit ett händelserikt kvartal där en svensk 10-årig obligation handlats till en ränta på 2,3 procent och en amerikansk dito på 3,9 procent. Vi får gå långt tillbaka i tiden för att hitta lika attraktiva räntenivåer och talesättet som vi investerare slängt oss med på senare år ”TINA” (There Is No Alternativ/Det finns inget alternativ till aktier) är inte lika slagkraftigt längre.

I synnerhet tror vi att amerikanska pensionsfonder nu kan se räntorna som ett investeringsalternativ. Det innebär i sin tur att de kan växla flöden från aktier till obligationer och företagsobligationer med hög kreditvärdighet när marknadsräntorna nu befinner sig på dessa höga nivåer. Förhållandet är dock inte lika tydligt mellan svenska aktier och obligationer där förväntad avkastning för aktier framåt ändå är betydligt högre än förväntad avkastning för statsobligationer. 7,5 procent per år för aktier att jämföra med 2,5 procent per år för obligationer i våra långsiktiga modeller.

Ryska björnen mobiliserar, björnmarknad tillbaka

I slutet av september eskalerade den ryska björnen situationen ytterligare genom att sorgligt nog bestämma sig för en partiell mobilisering. Av allt att döma är det snarare en full mobilisering, något som tidigare bara har skett vid de stora världskrigen. Vi försöker oss inte på att spå utvecklingen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina mer än att konstatera att vi troligtvis inte ser ett snabbt slut. Vi menar dock att det finns nog med negativa makroekonomiska signaler ändå för att vara defensiva i portföljen.

Sedan mitten av augusti är det alltså björnmarknad på börsen och i en tydligt fallande trend har svenska aktier noterat nya årslägsta kurser. Björnmarknad innebär att trenden på marknaden är negativ, och normalt definieras det som ett tapp på 20 procent från en högsta nivå utsträckt över en period på minst två månader.

För att sammanfatta så har vi alltså underviktat andelen aktier till fördel för räntebärande värdepapper i vår blandportfölj.  Räntedelen är investerad i obligationer med kort räntebindningstid och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Aktiedelen har en undervikt i svenska aktier till fördel för globala aktier.

Förhoppningsvis kan nya investeringsmöjligheter dyka upp när björnmarknaden kryper tillbaka in i sitt ide. Enligt sången Björnen sover är björnen inte farlig, men det gäller att vara varlig!

Stockholm 4 oktober 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Läs fler Perspektiv

Hög inflation är både positivt och negativt för miljön

Hög inflation innebär minskad konsumtion men konsumenter tenderar däremot att välja billigare och mindre hållbara alternativ.

Läs mer här

Centralbanker versus Inflationen

Chefsekonomen som ”höll i pennan” när 2 procentsmålet sattes, efterlyser diskussion om vinnare och förlorare.

Läs mer här

Höstens perspektiv

Se alla artiklar samlade

Alla perspektiv