Öhman Etisk Index Sverige

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den svenska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Etisk Index Sverige

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred svensk aktieportfölj.

Tobias Övelius, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Index Sverige

Kommentarer från förvaltare


April 2022

2022 har inletts med ett något positivt hållbarhetsbidrag jämfört med Stockholm Benchmark Cap Index. Om vi bryter ner hållbarhetsbidraget i dess underkategorier är det ESG-kriteriet som bidragit mest positivt i år. Storskogen är det enskilda bolag som bidragit mest positivt till fondens avkastning jämfört med index. Bolaget är exkluderat ur fonden och har inlett året med en kraftig nedgång.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 34,5%
 • Finans 15,8%
 • Teknik 14,2%
 • Sällanköpsvaror 10,7%
 • Hälsovård 7,1%
 • Material 7,1%
 • Fastighet 5,8%
 • Dagligvaror 4,8%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 7,9%
 • Hexagon AB 5,3%
 • Assa Abloy AB 5,0%
 • Volvo AB 5,0%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,8%
 • AstraZeneca PLC 4,1%
 • Sandvik AB 4,1%
 • Epiroc AB 3,5%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,3%
 • EQT AB 3,2%

Länder

 • Sverige 91,0%
 • Storbritanien 4,1%
 • Finland 2,5%
 • Schweiz 2,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 353,29 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,48 %
 • Årlig avgift 0,49 %
 • ISIN SE0001463449
 • PPM-nummer 577833
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Etisk Index Sverige B: 148,45 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark Cap *
 • Startdatum 2005-08-24
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 77
 • Standardavvikelse 2 år 16,89 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Övelius
  Förvaltat sedan: 2008-10-01

*Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Stockholm Benchmark Capped Index®, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ, Inc. och dess närstående bolag ”Företagen”. Fonden har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Fonden är inte i något avseende garanterad, godkänd, såld, emitterad eller understödd av Företagen. FÖRETAGEN TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, GARANTIER AVSEENDE FONDEN.

Öhman Etisk Index Sverige Fondbeskrivning

Öhman Etisk Index Sverige är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Index SverigeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder