Hälsa och ny teknikFrån datorspel till medicinsk IoT

Sjukvården har ökat sin användning av digitala och tekniska hjälpmedel avsevärt det senaste decenniet. På grund av pandemin har denna rörelse accelererat de senaste två åren. Sjukvården har helt enkelt tvingats anpassa sig till en ny digital vardag.

Sedan drygt två år har forskare världen över arbetat dygnet runt för att hitta nya innovationer som kan hjälpa oss tackla pandemin. Resultatet av detta oförtröttliga arbete har resulterat i vaccin framtagna i rekordfart och en rad nya tekniska innovationer som gör att vi förhoppningsvis tagit oss ur den värsta fasen av pandemin. Medicinsk innovation har satts i rampljuset senaste åren och dess förmåga att säkerställa mänsklighetens möjligheter att fortsätta att leva ett hälsosamt liv trots nya hot mot vår hälsa. Pandemin har också belyst sjukvårdens sårbarhet och medfört en drastisk ökning av vårdköer världen över. 

FN:s globala mål 3 handlar om att god hälsa är en förutsättning för människor att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Medicinska innovationer är en förutsättning för att nå dessa mål och betyder att nya innovationer i form av digitala- och tekniska hjälpmedel blir allt viktigare för att kunna möta ökande behov av vård för den åldrande befolkningen. Delmål 3:8 handlar om att göra vården mer tillgänglig för alla och där tror vi att digitalisering och ny teknik kommer göra ännu större nytta framöver. 

Sjukvården har ökat sin användning av digitala-och tekniska hjälpmedel i omfattning det senaste decenniet. Pandemin har accelererat denna rörelse eftersom sjukvården tvingats anpassa sig till en ny vardag och varit tvungen att använda till exempel digitala tjänster för att nå ut till patienterna. Tekniska framsteg såsom sakernas internet (Internet of things, IoT), som beskriver hur vardagsföremål som lampor och maskiner i allt större utsträckning kan kopplas upp mot internet, börjar få användningsområden även inom sjukvården. Medicinska IoT-produkter kan till exempel vara uppkopplade glukosmätare eller övervakning av patienter på distans, vilket leder till att minska kostnader för sjukvården samtidigt som den förenklar för patienter att leva med sina sjukdomar. Uppkopplade medicinsktekniska produkter kan bidra till att göra vården mer jämlik världen över. Virtuell verklighet, VR, och Augmented Reality, AR, är andra teknologier som börjar ta steget från datorspelbranschen till att användas inom sjukvården. Med hjälp av dessa teknologier kan kirurger tränas på distans och till och med utföra operationer på distans. 

Pandemin har accelererat användningen av digitala och tekniska hjälpmedel i vården. Dessa verktyg kan inte bara hjälpa patienter världen över utan också öka produktivitet inom vården. Stora investeringar kommer behövas inom vården efter pandemins slut, vilket kommer leda till en ökad efterfrågan på medicinska innovationer som kan bidra till bättre hälsa och samhällets utveckling.