Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

I fondbolagets investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.