VI HAR ÄNDRAT VÅRA FONDNAMNNu lägger vi etik och hållbarhet på hyllan. Men bara när det gäller våra fondnamn.

Att investera etiskt och hållbart är en självklar del av vår investeringsfilosofi. Därför känns det naturligt att förenkla fondnamnen.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Handla hållbart!Köp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.