Private ClientsPrivate Banking – då vänder du dig till en bank. Eller?

Svaret är faktiskt nej. Vi kan hjälpa dig med kapitalförvaltning.

Öhman har förvaltat kapital i över hundra år, men tidigare framför allt för institutionella investerare.

”Samtidigt visste vi att det finns många privatpersoner och entreprenörer där ute som också har behov av specialiserad kompetens för att förvalta sina pengar” säger Jimi Sundberg, chef för private clients på Öhman Fonder.

För drygt femton år sedan tog Öhman Fonder därför beslutet att hjälpa även den här kundgruppen med att förvalta sitt kapital.

”Framgångsrik kapitalförvaltning bygger på att du har tid att engagera dig i portföljen, men det är inte alltid vare sig tid eller intresse finns hos kunderna och det är där vi kommer in. Till skillnad från bankerna är det här dessutom den enda tjänst vi erbjuder, så vi är verkligen specialister på det vi gör” säger Jens Nilsson, kapitalförvaltare private clients på Öhman Fonder.

På Öhman Fonder är man också noga med att hålla tjänsten ren och enkel, även när det gäller vilka tillgångsslag man erbjuder.

”Vi investerar enbart i aktier och räntor eftersom de har bra likviditet vilket gör att kunden kan frigöra sitt kapital inom fem dagar när det behovet finns. Dessutom jobbar vi enbart med ansvarsfulla investeringar, där analysen utifrån hållbarhetsperspektivet är lika viktig som den vanliga aktieanalysen” säger Jens Nilsson.

Men räntor och aktier har också fördelen att de är lättare för kunderna att förstå jämfört med mer komplexa tillgångar, något som gör förvaltningen mer lättbegriplig för den vars kapital det faktiskt är som ska förräntas. Då blir det lättare att både förstå vad det är som driver avkastning och vad det är som gör att det i vissa perioder går mindre bra, vilket gör kunden tryggare i sina beslut.

Jag själv brinner verkligen för den här personliga relationen som vi bygger upp över tid. Vi har ett gemensamt intresse att lyckas, och det är stort att få dela den glädjen med sina kunder.

Jens Nilsson, kapitalförvaltare private clients på Öhman Fonder.

”Vi vill att det ska vara logiskt och lättbegripligt så att kunden kan förstå vad som händer, och vi lägger mycket tid på att verkligen lära känna kunden för att se precis hur just den personens kapital ska tas om hand på bästa sätt” säger Jimi Sundberg

Att Öhman Fonder är en mindre aktör än många av sina konkurrenter innebär också att kunderna inte bara har möjlighet att träffa sin kontaktperson, utan även kan träffa förvaltarna av de olika tillgångsslagen om de skulle behöva gå igenom sina placeringar närmare.

”Det tror jag att du har mycket svårt att få göra om du vänder dig till någon av våra konkurrenter. Vår ambition är alltid att vara en aktiv förvaltare som går bättre än index, och vi vill gärna ha kundens mandat att ändra viktningen mellan aktier och fonder när vi tycker att det är lämpligt för kunden och marknaden talar för det” säger Jimi Sundberg.

Men i slutändan är det den personliga relationen där förvaltarna känner kunden och deras förväntningar väl som lägger grunden för ett lyckat resultat.

”Jag själv brinner verkligen för den här personliga relationen som vi bygger upp över tid. Vi har ett gemensamt intresse att lyckas, och det är stort att få dela den glädjen med sina kunder” säger Jens Nilsson.

Välkommen att höra av dig!

Slå oss en signal eller skicka oss ett e-mail så svarar vi på dina frågor.

Jimi Sundberg

Chef försäljning och marknadsföring

+46 8 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se

Love Hallerby

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 77
love.hallerby@ohman.se

Carl Ridderwall

Kapitalförvaltare

+46 8 407 59 18
carl.ridderwall@ohman.se

Stefan Lundmark

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 37
stefan.lundmark@ohman.se