Länge leve avkastningen!Tid är pengar.

Om det är något många av oss ofta lider brist på, så är det just tid. Därför känner våra kunder trygghet när vi förvaltar deras kapital så att de kan ägna sig åt annat. Sin verksamhet till exempel. Eller sina intressen. Något som en nära och regelbunden kontakt bidrar till – så att vi gemensamt kan stämma av riskvilja och utveckling.

För oss är det viktigt att ha en nära och regelbunden kontakt med våra kunder.

Jens Nilsson, kapitalförvaltare på Öhman Private Clients.

Länge leve avkastningen!Din framtid är vår framtid.

I en verksamhet som vår är nöjda kunder a och o. Därför tror vi på långsiktiga relationer; som kund hos oss är du inget anonymt personnummer, utan en personlighet med personliga egenskaper och önskemål. Våra erfarna medarbetare jobbar dessutom hårt för att överträffa målen vi tillsammans satt upp. Det innebär i sin tur att vi behöver förstå din situation, dina mål och din inställning till risk. Själv behöver du inte alls vara intresserad av finansiella marknader; vårt engagemang och kompetens räcker gott för oss alla.

Länge leve avkastningen!Hur svårt kan det vara?

Det är en fråga om inställning. Vi anstränger oss för att alltid vara enkla att förstå och enkla att ha att göra med. Såväl i vår kommunikation som i kundrapporteringen. Tillgänglighet är också en viktig del av vårt erbjudande, att alltid finnas till hands när du behöver oss.

Vi är helt enkelt krångelfria, vilket även gäller själva kapitalförvaltningen: en begriplig och tydlig tjänst. Vi förvaltar pengar klokt och traditionellt med en välbalanserad portfölj, anpassad för varje enskild kunds specifika behov.