Private ClientsDu tror att du har koll på ekonomin...

Men vad händer när en professionell kapitalförvaltare tar sig en titt?

Sedan flera år tillbaka erbjuder Öhman Fonder en kapitalförvaltning för privatpersoner och entreprenörer.

”Ofta är kunderna inte medvetna om vilken risk de faktiskt tar” säger Jens Nilsson, kapitalförvaltare private clients på Öhman Fonder. Men även om relationen handlar om pengar är fokus inledningsvis på att lära känna kunden som person.

”Vi har alltid ett inledande möte där vi försöker lära känna kundens nuläge, framtidsplaner, planeringshorisont och familjesituation, ja vi vill få en helhetsbild. Dessutom för vi en diskussion om risk och avkastning i praktiken, för det är först då vi kan skapa en bra och realistisk förväntansbild” förklarar Jens Nilsson.

Den här dialogen fortsätter sedan kontinuerligt, och det är ganska ofta som den leder till aha-upplevelser för kunden.

”Ofta har kunden en bild av att kapitalförvaltning måste vara krångligt för att vara bra, men det håller vi inte med om. Vi vill att våra kunder lätt ska kunna förstå vad vi gör och varför” säger Jens Nilsson.

Väldigt ofta inser kunderna också i dialogen med Öhman Fonders kapitalförvaltare att de inte har varit riktigt medvetna om vilka risker de faktiskt har tagit när de har förvaltat pengarna själva.

”Ofta är risknivån i deras portfölj högre än vad de egentligen är bekväma med. Därför hjälper vi till med att tydliggöra detta för kunden så att denne kan besluta om den vill fortsätta att ha det så eller om det faktiskt avviker ifrån den risknivå som känns okej” säger Jimi Sundberg, chef för private clients på Öhman Fonder.

En annan viktig del av mötet mellan kund och förvaltare är diskussionen om olika livshändelser.

Vi har genom åren byggt upp mycket erfarenhet av vad som kan hända en entreprenör eller privatperson, så ofta kan det vara lättare för oss än för kunden att identifiera lämpliga lösningar för olika livssituationer.

Jimi Sundberg, chef för Private clients på Öhman Fonder

Till exempel kan en entreprenör som har sålt sitt bolag för första gången ha massor med frågor, frågor som förvaltaren har gått igenom många gånger förut med andra personer i liknande situation. Men det kan lika gärna handla om att hjälpa barnen att köpa den första egna bostaden, eller funderingar kring hur arvet ska planeras.

”Vi har en erfarenhetsbank som gör att vi både kan se den aktuella situationen och även framtiden med andra ögon än vad kunden kan” säger Jimi Sundberg.

Det kanske viktigaste för de flesta personer som Jens Nilsson och Jimi Sundberg möter är ändå lättnaden över att få lämna över ansvaret för kapitalförvaltningen till ett proffs.

”Jag har en kund som är väldigt intresserad av förvaltning, men tiden räcker inte till. Framgångsrik kapitalförvaltning bygger på att du har någon som har tid och förmåga att engagera sig i portföljen hela tiden, och att du har en kontinuerlig och tät dialog med den personen för att bygga en nära och förtroendefull relation. Precis det vi är duktiga på” säger Jens Nilsson.

Välkommen att höra av dig!

Slå oss en signal eller skicka oss ett e-mail så svarar vi på dina frågor.

Jimi Sundberg

Chef försäljning och marknadsföring

+46 8 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se

Stefan Lundmark

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 37
stefan.lundmark@ohman.se

Love Hallerby

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 77
love.hallerby@ohman.se

Carl Ridderwall

Kapitalförvaltare

+46 8 407 59 18
carl.ridderwall@ohman.se