Kapitalförvaltning handlar om förtroende.

Att förtjäna förtroendet att få förvalta våra kunders kapital, genom att leverera avkastning, om och om igen.

Våra kunder har ofta ont om tid och känner trygghet

när vi förvaltar deras kapital så de kan ägna sig åt egen verksamhet och sina personliga intressen. För oss är det viktigt att ha en nära och regelbunden kontakt med våra kunder. Då kan vi kontinuerligt stämma av riskvilja och kapitalets utveckling.

Våra kunders framtid är också vår framtid.

Det viktigaste för oss är nöjda kunder. Vi bygger personliga och långsiktiga relationer och våra kunder är inga personnummer, utan personligheter. Våra kunniga medarbetare arbetar för att överträffa de mål vi satt upp tillsammans med våra kunder.

Kapitalförvaltning kan vara enkelt.

Vi strävar alltid efter att vara enkla att förstå, såväl i vår kommunikation som i skrivna kundrapporter. Vi använder oss enbart av aktier och räntepapper och inte mer komplexa tillgångar. Att vara enkla att nå är också en viktig del av tjänsten.

Jimi Sundberg

Chef försäljning och marknadsföring

+46 8 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se

Stefan Lundmark

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 37
stefan.lundmark@ohman.se

Love Hallerby

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 77
love.hallerby@ohman.se

Carl Ridderwall

Kapitalförvaltare

+46 8 407 59 18
carl.ridderwall@ohman.se