Varför krydda sin aktieportfölj med småbolag?

Efter ett år med pandemi skulle många kunna vara nervösa för det makroekonomiska läget, men inte förvaltarna Erik och Ylwa.

Efter ett drygt år av pandemi börjar konjunkturen att se riktigt stark ut igen. Erik Nilsson och Ylwa Häggström på Öhman Fonder förklarar varför det ofta är bra att krydda sin aktieportfölj med småbolag.

En långsiktig placering kräver en välbalanserad portfölj, och en välbalanserad portfölj kräver bevakning av marknaden. Efter drygt ett år med pandemi skulle många kunna vara nervösa för just det makroekonomiska läget, men i ett samtal mellan Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder, och Ylwa Häggström, en av fem förvaltare av Öhman Fonders globala aktiefonder, hörs inga sådana tongångar.

”Öhman Fonder har en positiv syn på konjunkturen nu och självklart kan det bli temporära bakslag, till exempel när regioner stänger ner på grund av Delta-varianten Men vi har vaccin, vi har engagerade centralbanker och någonstans ser vi nog alla ljuset i tunneln” konstaterar Erik Nilsson.

Han får medhåll av Ylwa Häggström.

”Även om det blossar upp kluster av Covid-19 här och där är det många färre som dör, och jag tycker att konjunkturen känns otroligt stark. Det som möjligtvis oroar mig är fraktproblematiken vi ser nu som kan skapa hack i kurvan för vissa bolag, men det kan å andra sidan skapa köpläge i långsiktigt bra aktier.”

Ett av de tillgångsslag som Ylwa Häggström och Erik Nilsson tror riktigt mycket på i det här läget är småbolag.

”Småbolag är ofta mer renodlade än större bolag, så när de väl får fart på efterfrågan blir utväxlingen stor. Sen innebär den här renodlingen självklart en högre risk, och varje enskilt småbolag kommer inte att gå bra, men när konjunkturen ser ut som den gör nu gynnas småföretag som kollektiv” säger Ylwa Häggström.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Även om det blossar upp kluster av Covid-19 här och där är det många färre som dör, och jag tycker att konjunkturen känns otroligt stark. Det som möjligtvis oroar mig är fraktproblematiken vi ser nu som kan skapa hack i kurvan för vissa bolag, men det kan å andra sidan skapa köpläge i långsiktigt bra aktier.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Samma sak menar Erik Nilsson.

”Jag håller med Ylwa, och dessutom vet vi att småbolag har möjlighet att växa på ett annat sätt än vad stora bolag kan, något som motiverar att du faktiskt ska ha en skvätt småbolag i en välbalanserad aktieportfölj eftersom det ökar din potentiella tillväxt över tid, och den långsiktigheten ska man alltid eftersträva.”

På samma kontor sitter de kollegor som hjälper Öhman Fonders privatkunder med kapitalförvaltning, och de för ofta samtal vid kaffemaskinen om vilka tillgångsslag som passar olika investerare. Just den här närheten mellan förvaltarna och de kundansvariga ser både Ylwa Häggström och Erik Nilsson som en stor fördel med just Öhman Fonders kapitalförvaltning för privatpersoner.

”Eftersom vi har väldigt nära kontakt med varandra kan kunden alltid genom sin kontaktperson få höra hur vi experter ser på olika tillgångsslag eller händelser, något jag tror är princip omöjligt hos många av våra konkurrenter” säger Erik Nilsson.

”Vi har bara ett kontor och våra kollegor på Private Clients kan alltid ställa sina frågor så vi kan förtydliga det kunden vill veta mer om. Det innebär att kunden kommer mycket närmare förvaltningen än på andra ställen och att det blir en högre transparens som kunderna upplever som mycket värdefullt” säger Ylwa Häggström.

Välkommen att höra av dig!

Slå oss en signal eller skicka oss ett e-mail så svarar vi på dina frågor.

Jimi Sundberg

Chef försäljning och marknadsföring

+46 8 407 58 48
jimi.sundberg@ohman.se

Stefan Lundmark

Kapitalförvaltare

+46 8 407 58 37
stefan.lundmark@ohman.se