Öhman Perspektiv 2023Talare

Här presenteras årets talare lite närmare.

Christina Friborg är sedan 2018 vice vd och hållbarhetschef på SSAB. Christina har varit Head of Sustainable Business på Sandvik AB, grundare och partner på Ethos International samt haft olika befattningar på Sida, UNHCR och OSCE. Christina har en juris kandidat  från Uppsala universitet.

Mats Kinnwall arbetar som chefekonom på Teknikföretagen. Han har tidigare arbetat som chefekonom på Industriarbetsgivarna & Skogsindustrierna och Sveriges Kommuner och Regioner samt haft olika befattningar på Blue Institute, Handelsbanken samt Sveriges Riksbank. Mats är filosofie doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet.

Johan Kuylenstierna arbetar idag som generaldirektör på Formas. Han har tidigare varit rektorsråd för Hållbar utveckling och adjungerad professor vid Stockholms universitet, ordförande i Klimatpolitiska Rådet och vd för Stockholm Enviroment Institute. Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Johan har suttit i styrelserna för Göteborgs universitet, Sveaskog AB, Axfoundation, Ecogain AB och Världsnaturfonden (WWF i Sverige). Johan är geovetare och filosofie licentiat i naturgeografi och hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Kjell A Nordström är filosofie doktor i ekonomi, föreläsare, författare och har tidigare arbetat som forskare vid Institute of International Business vid Handelshögskolan i Stockholm och är idag en av Europas mest efterfrågade föreläsare. Kjell är känd som en av de ledande forskarna på multinationella företag och den globala marknaden och har agerat som rådgivare och konsult till flera multinationella företag.