Nu skippar vi etik och hållbarhet i våra fondnamn.

Vad betyder det för dig som har egna fondkunder?

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nu skippar vi etik och hållbarhet. I våra fondnamn, alltså.

 

Nytt fondnamn Tidigare fondnamn
Öhman FRN Öhman FRN Hållbar
Öhman Global Öhman Global Hållbar
Öhman Global Småbolag Öhman Global Småbolag Hållbar
Öhman Investment Grade Öhman Företagsobligation Hållbar
Öhman Obligationsfond Öhman Obligationsfond SEK
Öhman Sverige Öhman Sverige Hållbar
Öhman Emerging Markets Öhman Etisk Emerging Markets
Öhman Marknad Europa Öhman Etisk Index Europa
Öhman Marknad Global Öhman Global Marknad Hållbar
Öhman Marknad Japan Öhman Etisk Index Japan
Öhman Marknad Pacific Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Marknad Sverige Öhman Sverige Marknad Hållbar
Öhman Marknad USA Öhman Etisk Index USA

 

Vill du veta mer?

Vi svarar på dina frågor om våra namnändringar och förtydligade hållbarhetsambitioner.

Henrik Svedberg

Fonddistribution

+46 8 407 58 90
henrik.svedberg@ohman.se