Öhman Etisk Emerging Markets

En bred aktiefond som följer utvecklingen för världens tillväxtmarknader med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Etisk Emerging Markets

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Emerging Markets

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Fonden har under första kvartalet 2021 uppvisat ett - totalt sett - positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Fondens övervikt i hållbara bolag har bidragit mest positivt av alla hållbarhetskriterier och de bolag som haft störst påverkan är Tencent Holding och Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Mjukvara & tjänster 25,4%
 • Banker 10,8%
 • Detaljhandel 9,1%
 • Konsumentkapitalvaror 8,3%
 • Konsumenttjänster 6,1%
 • Finansföretag 6,0%
 • Hårdvara & tillbehör 5,9%
 • Råvaror & material 4,5%
 • Fastigheter 2,8%
 • Övrigt 21,3%

Största innehav

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,1%
 • Alibaba Group Holding Ltd 6,7%
 • Tencent Holdings Ltd 6,7%
 • Samsung Electronics Co Ltd 5,8%
 • Meituan Dianping 2,6%
 • Naspers Ltd 2,5%
 • China Construction Bank Corp 2,1%
 • Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2,0%
 • Infosys Ltd 1,8%
 • JD.Com 1,8%

Länder

 • Taiwan 18,1%
 • Cayman Islands 16,2%
 • Sydkorea 16,2%
 • Hongkong 13,4%
 • Kina 11,9%
 • Sydafrika 5,6%
 • USA 4,0%
 • Mexico 1,8%
 • Indien 1,8%
 • Övrigt 10,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-03-31
 • Senaste kurs 256,93 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 0,90 %
 • Årlig avgift 0,92 %
 • ISIN SE0004578615
 • PPM-nummer 295857
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Etisk Emerging Markets B: 149,31 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Net Total Return *
 • Startdatum 2012-07-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 231
 • Standardavvikelse 2 år 15,62 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2012-07-11

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Emerging Markets Fondbeskrivning

Öhman Etisk Emerging Markets är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för världens tillväxtmarknader, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in och främja bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Etisk Emerging MarketsKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder