Öhman Etisk Emerging Markets

En bred aktiefond som följer utvecklingen för världens tillväxtmarknader med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarTillväxtmarknad
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Etisk Emerging Markets

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred aktieportfölj på världens tillväxtmarknader.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Etisk Emerging Markets

Kommentarer från förvaltare


December

Fonden har under 2020 haft ett kraftigt positivt hållbarhetsbidrag jämfört med dess jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index. Fondens övervikt i hållbara bolag har bidragit mest positivt av alla hållbarhetskriterier och de bolag som haft störst påverkan är Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holding och Samsung Electronics. Näst störst bidrag kommer från att fonden valt bort fossilbolag och de bolag inom detta kriterium som haft störst påverkan är Gazprom och NK Lukoil.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Mjukvara & tjänster 27,5%
 • Detaljhandel 11,2%
 • Banker 10,0%
 • Konsumentkap.varor 9,0%
 • Konsumenttjänster 6,6%
 • Finansföretag 5,7%
 • Hårdvara & tillbehör 5,6%
 • Råvaror & material 3,3%
 • Telekomoperatörer 2,9%
 • Övrigt 18,5%

Största innehav

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,0%
 • Alibaba Group Holding Ltd 9,0%
 • Tencent Holdings Ltd 8,8%
 • Samsung Electronics Co Ltd 7,5%
 • Meituan Dianping 3,0%
 • Naspers Ltd 2,2%
 • Infosys Ltd 2,0%
 • China Construction Bank Corp 1,8%
 • Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1,7%
 • JD.Com 1,7%

Länder

 • Taiwan 18,4%
 • Cayman Islands 17,9%
 • Hongkong 16,2%
 • Sydkorea 16,1%
 • Kina 10,0%
 • Sydafrika 4,8%
 • USA 3,0%
 • Indien 2,0%
 • Mexico 1,9%
 • Övrigt 9,9%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-11-30
 • Senaste kurs 267,99 SEK
 • Kursdatum 2021-01-21
 • Förvaltningsavgift 0,90 %
 • Årlig avgift 0,92 %
 • ISIN SE0004578615
 • PPM-nummer 295857
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Etisk Emerging Markets B: 155,74 SEK (2021-01-21)
 • Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Net Total Return *
 • Startdatum 2012-07-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 206
 • Standardavvikelse 2 år 17,27 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2012-07-11

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Öhman Etisk Emerging Markets Fondbeskrivning

Öhman Etisk Emerging Markets är en bred aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för världens tillväxtmarknader, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav, och består normalt av 200 till 400 bolag fördelade på olika branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden.

Öhman Etisk Emerging MarketsKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder