Öhman Sverige Hållbar

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Sverige Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Hållbar

Kommentarer från förvaltare


Mars 2021

Sektorrotation från tillväxtaktier mot värdeaktier ökade i styrka under mars. Det cykliska rallyt har givit flera nya rekordnoteringar i svenska verkstadsbolag. Konjunkturoptimismen har skruvats upp till max. Med en tydligt cyklisk profil placerar sig Stockholmbörsen (SIXPRX) i topp även i en global jämförelse efter en uppgång på närmare 8 procent.

Under mars har fonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex. Fondens främsta bidragsgivare var Hexagon, SKF och Latour. De största negativa bidragsgivarna var Veoneer, Nordnet och Fortnox. Fonden har adderat fyra nya innehav, Sdiptech, Concentric, Tobii och Calliditas Theraputics. Fonden har ökat i Sinch och Ericsson. Fonden har sålt ut Instalco, Sandvik, SCA, Alfa Laval och Sobi samt minskat i SKF, AF, Volvo, Nordea och Beijer Ref.

Utsikter

Den annalkande rapportsäsongen kommer att få sätta tonen. Lika viktiga som själva resultaten blir marknadens reaktioner på de rapporterade sifforna. Högt ställda förväntningar och stora uppgångar inför rapportsäsongen gör läget något nervöst i de cykliska bolagen. Tidigare corona-vinnare har i stället en sista chans att skrälla mot låga jämförelsesiffror även för första kvartalet. Det makroekonomiska fokuset vilar vid den amerikanska långräntan och fortsatt global massvaccinering.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Verkstad 38,7%
 • Finansföretag 13,8%
 • Råvaror & material 7,8%
 • Hårdvara & tillbehör 4,9%
 • Fordon 4,8%
 • Banker 4,8%
 • Fastigheter 4,5%
 • Detaljhandel 3,8%
 • Hälsovård 3,5%
 • Övrigt 13,4%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 6,2%
 • Industrivärden AB 5,3%
 • Hexagon AB 5,1%
 • Veoneer Inc 4,8%
 • Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,4%
 • H & M Hennes & Mauritz AB 3,8%
 • Volvo AB 3,7%
 • Epiroc AB 3,5%
 • Nibe Industrier AB 3,3%
 • AB SKF 3,1%

Länder

 • Sverige 94,0%
 • Storbritanien 2,5%
 • Finland 2,1%
 • Schweiz 1,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-03-31
 • Senaste kurs 207,98 SEK
 • Kursdatum 2021-04-15
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,31 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Hållbar B: 170,51 SEK (2021-04-15)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 54
 • Standardavvikelse 2 år 19,23 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden placerar i främst svenska aktier, normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder