Öhman Sverige Hållbar

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Hållbar

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter en negativ inledning avslutades december med en brant börsuppgång. Fjolårets sista dagar lyste illgrönt och det nya börsåret 2022 inleds från rekordhöga indexnivåer. Svängningarna har som befarats tilltagit och trots nya kursrekord är skillnaderna stora mellan vinnar- och förloraraktier denna månad.

Fonden har utvecklats sämre än sitt jämförelseindex i december. Det största bidraget under perioden kom från innehaven i Lifco, Beijer Ref och Systemair. De största negativa bidragen har fonden fått från positionerna i Veoneer, Renewcell och Balder.

Fonden har köpt in Novonordisk efter att aktien tappat kraftigt på förväntade leveranssvårigheter under första halvåret 2022. Vi ser det som en tillfällig störning och ett bra ingångsläge för oss som långsiktiga ägare.

Fonden har också deltagit i medicinteknikbolaget Sedanas nyemission. Pengar som ska användas för vidare expansion. Fonden har även deltagit i Embracers kapitalanskaffning inför jätteförvärvet av Asmodee. Vidare har fonden bland annat ökat i Renewcell, Nordnet, Tobii, Lindab, Lundbergs, Sagax och Assa. Fonden har sålt samtliga Billerud och Hufvudstaden samt minskat ytterligare i bland annat Volvo Cars.

Utsikter

Börsåret 2022 har inletts med hög volatilitet och nya motgångar för teknik- och tillväxtaktier med högre värderingar. På samma not som i början av 2021 är det istället mer värdebetonade tillgångar som gått bäst på börsen. Om rotationen blir mer uthållig denna gång återstår att se (i fjol höll det ett par månader). För att det ska gälla behövs också att den höga inflationen dröjer sig kvar och med den också en fortsatt mer restriktiv penningpolitik.

Trots ett stort mått oro i marknaden är undertonen optimistisk. Det vi främst sett i den svenska marknaden under årets första dagar är vinsthemtagningar i fjolårsvinnare som varvas med rallyn från botten i tidigare förloraraktier. Därför ropar vi inte varg riktigt ännu. Men vi höjer vår beredskap för sämre tider. Bara ett fåtal handelsdagar har passerat och allokeringen ska falla på plats för många aktörer där ute. Det har en förmåga att ta tid och stöka till det lite.

Rapporterna för fjärde kvartalet är på ingång och med en lång rad osäkerheter i luften längtar många efter en lägesrapport. Höga värderingar främst inom mer cykliska sektorer kräver fortsatt goda resultat och positiva vinstrevideringar för att hålla. Stigande estimat är något vi sett under större delen av fjolåret men som saknats på sluttampen inför rapporterna. Kanske har analytikerna varit för försiktiga denna gång. Stämmer det kan bolagen överraska positivt igen, även om jämförelsetalen blir allt svårare.

Orosmolnen är som tidigare stramare centralbankspolitik, inflation, energipriser, brist på insatsvaror och bekymmer kopplat till nya virusvarianter.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 28,0%
 • Finans 20,3%
 • Sällanköpsvaror 14,9%
 • Teknik 13,3%
 • Hälsovård 7,2%
 • Fastighet 7,2%
 • Dagligvaror 5,3%
 • Material 3,8%

Största innehav

 • Atlas Copco AB 5,6%
 • Veoneer Inc 5,1%
 • Hexagon AB 4,9%
 • Industrivärden AB 4,0%
 • Nibe Industrier AB 3,9%
 • EQT AB 3,9%
 • Lifco AB 3,7%
 • Investment AB Latour 3,6%
 • Nordnet AB 3,5%
 • Beijer Ref AB 3,5%

Länder

 • Sverige 93,4%
 • Storbritanien 3,0%
 • Finland 2,0%
 • Schweiz 1,0%
 • Danmark 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 229,38 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Hållbar B: 182,40 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 58
 • Standardavvikelse 2 år 19,72 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden placerar i främst svenska aktier, normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder