Öhman Sverige Hållbar

En aktivt förvaltad Sverigefond med fokus på både värde och tillväxt bland stora och små bolag.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj
 • Vill få en diversifierad svensk aktieportfölj där aktievalet står i fokus
AktivHållbarSverige

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Sverige Hållbar

Fonden för dig som vill investera hållbart i en svensk aktieportfölj.

Anders Avervik, ansvarig förvaltare Öhman Sverige Hållbar

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Att Stockholmsbörsen tappat höjd i september bör ses som en hälsosam rekyl. Med höstmörkret följer inte sällan en säsongsmässigt svagare period. September i år är inget undantag. Stockholmsbörsens breda marknadsindex (SIXPRX) har tappat 6,2 procent.

Trots viss dramatik i marknaden är det på en glödhet IPO-scen utanför börsen som det mesta hänt. Att syna nya potentiella börsbolag och deras förutsättningar har upptagit mycket av vår tid under månaden. Än syns ingen avmattning. Strömmen av nya bolag lär fortsätta året ut men med paus för en viktig rapportperiod om ett par veckor.

Fonden har utvecklats i linje med sitt jämförelseindex under september. Det främsta bidraget till avkastningen har fonden fått från det nya börsbolaget CTEK (0,3 procent) där vi deltagit som en av ankarinvesterarna vid noteringen.

CTEK är ett välskött bolag med fokus på batteriladdning i elbilar, fossilbilar och andra typer av lätta fordon och maskiner. Bolaget står stadigt på en fin grundaffär och har ambitionen att växa inom det nya EV-benet.

Ytterligare ett IPO-bolag där vi varit en av huvudinvesterarna ryms bland bidragsgivarna; Bilglasbolaget Cary Group (0,20 procent). Bolaget har en stark position i Norden och i expansionsplanerna ryms flera stora bilmarknader i Europa.

Andra viktiga bidragsgivare under perioden var Nordnet (0,2 procent), Fortnox (0,2 procent) och Astra (0,2 procent). Största negativa bidragsgivare var vårt icke ägande i Swedbank (-0,2 procent) och Lundin Energy (-0,2 procent) samt vårt ägande av Beijer Ref (-0,2 procent).

Fonden har förutom två helt nya innehav (Cary Group och CTEK) ökat ägande i Addtech, Calliditas och Assa Abloy. För att finansiera förändringarna har vi sålt samtliga aktier i SKF och ICA samt bland annat minskat i Autoliv, Ericsson och H&M.

Utsikter

En lite tuffare start på höstperioden stämmer med våra förväntningar om en rekyl, vilket ni kunnat läsa om i tidigare månadstexter. Aktier brukar vara en vintersport och vår grundtes är att börsen piggnar på sig innan årets slut. Det vi ser är dock att aktieurvalet kommer att bli allt mera viktigt i takt med att förutsättningarna för att glänsa blivit tuffare.

Värderingarna är högre, en del bolag lider av ökade kostnader och snart blir jämförelsetalen år mot år väldigt svåra. Här ifrån och framåt finns det inga lätta poäng att ta, det kommer märkas först i bolagen som inte är i topptrim. Konjunkturen kommer sannolikt fortsätta vara stark även om den sannolikt inte kan förbättras markant från dagens nivåer.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 26,6%
 • Finans 21,6%
 • Sällanköpsvaror 15,3%
 • Teknik 13,2%
 • Hälsovård 7,6%
 • Fastighet 5,8%
 • Material 4,7%
 • Dagligvaror 4,3%
 • Energi 0,6%
 • Övrigt 0,5%

Största innehav

 • Veoneer Inc 6,1%
 • Hexagon AB 5,3%
 • Atlas Copco AB 5,2%
 • Industrivärden AB 4,4%
 • EQT AB 3,7%
 • AstraZeneca PLC 3,7%
 • Lifco AB 3,6%
 • Nibe Industrier AB 3,5%
 • Beijer Ref AB 3,4%
 • Nordnet AB 3,4%

Länder

 • Sverige 91,6%
 • Storbritanien 3,7%
 • Finland 2,4%
 • Schweiz 1,2%
 • Danmark 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 228,93 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,31 %
 • ISIN SE0005281953
 • PPM-nummer 904904
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Sverige Hållbar B: 182,03 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
 • Startdatum 2013-08-19
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 56
 • Standardavvikelse 2 år 19,38 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Anders Avervik
  Förvaltat sedan: 2017-08-28

Öhman Sverige Hållbar Fondbeskrivning

Öhman Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden placerar i främst svenska aktier, normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika branscher.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Sverige HållbarKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra svenska aktiefonder