Don’t fight the Fed – räntebeskedet i juli kan sänka aktiemarknaden

4 juli, 2019 • Öhman i media

Aktiemarknaden kommer med största sannolikhet att reagera riktigt negativt om inte Federal Reserve sänker räntan i juli, skriver vår investeringschef Jamal Abida Norling i en gästkrönika hos Omni Ekonomi.

Omni Ekonomi: Expertröst.. Foto: Magnus Sandberg
Omni Ekonomi: Expertröst.. Foto: Magnus Sandberg

”Huruvida centralbanken lyckas leverera i linje med marknadens förväntningar eller inte återstår att se, men ”Don’t fight the Fed” är inte fullt så enkelt som det kan låta”, fortsätter Jamal.

Läs mer hos Omni Ekonomi. 

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.