Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Genomförd fondfusion: Öhman Systematic Fixed Income och Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Öhman Systematic Fixed Income byts ut till fondandelar i Öhman Räntefond Kompass Hållbar

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen. 1,0 andelar i Öhman Systematic Fixed Income  ger efter fusionen 1,0124 andelar i Öhman Räntefond Kompass Hållbar.

Dokument