Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter, Öhman i media

Globala fondstjärnor som levererar

Att satsa på rätt aktivt förvaltade fondförvaltare är extra viktigt när man ska välja en globalfond som långsiktig investering. Placera.nu listar de globalfonder som verkligen skapat mervärde för fondandelsägarna.

”Svenska Öhman har lyckats bäst följt av fondbolaget C Worldwide. Båda har fonder på topplistan som är inriktat på förvaltning mot ansvarsfulla investeringar och etiska investeringar. Något som uppenbarligen betalat sig. Öhman Global Hållbar A är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60 – 80 bolag. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Risken i fonden är lägre än de två fonderna med högst avkastning”, skriver Pär Ståhl.

Läs hela artikeln hos Placera.nu

Kontakt