Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Hållbart: Nu är våra svenska småbolagsfonder spel- och fossilfria

Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap är nu fria från spel och fossilutvinning när vi lyfter fonderna till vår högsta hållbarhetsnivå. Efter förändringen förvaltar Öhman samtliga aktie- och företagsobligationsfonder med hög hållbarhet.

Stefan Kopperud ansvarig fondförvaltare.

Stefan Kopperud ansvarig fondförvaltare.

Förändringen trädde i kraft 1 juli 2019 och innebär nu att Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap även väljer bort:

  • bolag som utvinner fossila bränslen
  • spelbolag (betting och casino)

För mer detaljerad information se fondens hållbarhetsprofil (länk nedan).

Vidare har fonderna nu ambitionen att påverka bolagen i en mer hållbar riktning genom att uppmuntra bolagen att etablera och utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Sedan tidigare väljer fonderna bort investeringar i bland annat tobak, alkohol, vapen och pornografi enligt fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsanalys – en del av bolagsanalysen

En hållbarhetsanalys är en del av bolagsanalysen som ligger till grund för fondernas investeringsbeslut. I hållbarhetsanalysen värderas hur företaget arbetar med sina största affärsrisker och främsta affärsmöjligheter.

Höga hållbarhetsbetyg

Öhman Småbolagsfond och Öhman Sweden Micro Cap har redan höga hållbar­hetsbetyg hos Morningstar: fyra av fem hållbarhetsglober (per sista juni 2019). Läs mer om fondernas hållbarhetsarbete i respektive hållbarhetsprofil:

Kontakt

Stefan Kopperud

Fondförvaltare, svenska småbolag