Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Hur har Öhman Fonder agerat som ansvarsfull och aktiv ägare?

Öhman Fonder är en aktiv ägare som förespråkar att bolag har en ansvarsfull bolagsstyrning samt god affärsetik. För oss är det viktigt att arbeta förebyggande och framåtblickande för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder

Kraven ökar på oss som fondförvaltare att se mer holistiskt på investeringar. Att prissätta risker och konsekvenser av till exempel klimatförändringar, dålig arbetsmiljö och kortsiktig företagsstyrning är en stor utmaning, men en utmaning som vi mer än gärna antar.

I rapporten Ansvarsfullt ägande 2018 har vi sammanfattat de påverkansdialoger som vi fört med bolag under föregående år.

Dokument

Kontakt