Nyheter, Öhman i media

Inflationsprognos för hög, kommer justeras ned

Riksbanken lämnade såväl reporäntan (-0,25 procent) som räntebanan oförändrad på onsdagen. Räntebeskedet i sig var ingen överraskning, konstaterar Lars Kristian Feste som är chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder.

Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Däremot bedömer fondbolaget att Riksbankens inflationsprognos är för optimistisk och kommer behöva justeras ned, skriver Fonder Direkt.

Läs mer hos Fonder Direkt.

Kontakt

Lars Kristian Feste

Räntechef

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.