Ledningsförändring i Öhman Fonder

15 maj, 2019 • Nyheter

Pablo Bernengo, vd i Öhman Fonder, har valt att acceptera en tjänst som investeringschef/CIO på Tredje AP-fonden och kommer att sluta på Öhman.

Pablo har varit anställd på Öhman sedan 2011. Först som CIO med huvudansvar för tillgångsallokeringen och förvaltningsorganisationen och sedan 2017 som vd i Öhman Fonder. Då Pablo inte går till konkurrerande verksamhet kommer han att arbeta kvar på Öhman Fonder fram till månadsskiftet oktober/november 2019 och under tiden kvarstå som vd i fondbolaget. Öhman Fonders ordförande Johan Malm, tidigare vd för Öhman Fonder, kommer under perioden öka sitt tidsmässiga engagemang i Öhman Fonder. Fondbolaget har påbörjat en process för att hitta en ersättare till Pablo Bernengo.

Pablo Bernengo har framgångsrikt bidragit till att utveckla Öhman Fonders verksamhet  och vi önskar honom all lycka i sin nya tjänst.

Kontaktpersoner

Johan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen och ordförande Öhman Fonder

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se


Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se