Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter, Pressmeddelanden

Öhman Fonder lanserar ny fond med inriktning mot globala småbolag

Från och med idag kan svenska fondköpare investera i några av världens mest intressanta småbolag. Små bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än stora bolag. Det är en logisk utveckling som bygger på att små bolag ofta växer snabbare än stora, då de är mer snabbfotade, flexibla organisationer som oftast driver mer renodlade affärsverksamheter.

Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar, med den skillnaden att endast bolag med ett marknadsvärde understigande fem miljarder dollar är föremål för investering.

Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman

Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman

Investeringar planeras på såväl utvecklade marknader som på tillväxtmarknader och fonden kommer även vara exponerad över flera olika sektorer och branscher för att uppnå en sund riskspridning.

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

Ylwa Häggström, förvaltare Öhman Fonder

”Vår nya småbolagsfond är verkligen global på riktigt och investerar över i princip alla sektorer i både utvecklade ekonomier och på tillväxtmarknader”, säger Ylwa Häggström, fondförvaltare Öhman Fonder och fortsätter:

”Mindre bolag är ofta mer koncentrerade i sin verksamhetsinriktning, vilket gör att våra tematiska idéer får större genomslag. Småbolag är även intressanta för att de ofta är mindre bevakade av analytikerkåren”.

”Eftersom småbolag inte har samma analytikertäckning flyger de oftare under radarn. Det gör att det oftare kan uppstå felprissättningar i aktier, när marknaden inte riktigt har uppmärksammat bolagets potential”, säger Ylwa Häggström.

Fonden kommer följa samma strikta hållbarhetskriterier som övriga fonder i Öhman Fonders utbud, vilket innebär att ­­det ställs mycket höga krav på bolagens hållbarhetsarbete för att de ska bli föremål för investeringar.

Öhman Global Småbolag Hållbar passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år och som söker ett alternativ till traditionella aktieexponeringar som i många fall består av en betydande andel stora bolag. Läs mer om fonden.

Kontakt