Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter, Öhman i media

Öhman-förvaltare tror trenden med att sträva efter IG-rating kommer fortsätta på fastighetsmarknaden, stark utveckling för gröna obligationer

Erika Wranegård som förvaltar Öhman Grön Obligationsfond tror att den starka trenden på fastighetsmarknaden med att sträva efter investment grade-rating (IG) kommer fortsätta, samt noterar att finansbranschen nu mobiliserar för att möta klimatmålen med ökade gröna investeringsmöjligheter.

En stor händelse som genererat ett stort positivt avkastningsbidrag för många räntefonder under april, vilket inbegriper räntefonder på Öhman, är att fastighetsbolaget SBB erhöll IG-rating av ratinginstitutet Fitch.

Wranegård berättar att under de senaste åren har det varit en stark trend på svenska fastighetsmarknaden att bolag tar en officiell IG-rating.

När ett företag går från high yield (HY) till investment grade (IG) innebär det ofta att bolaget sänker sin skuldsättning alternativt sänker andelen av säkerställd skuld.

Läs mer hos Finwire.

Kontakt