Nyheter

Konsten att tämja en osäker framtid – höjdpunkter från Öhman Perspektiv 2019!

Det var en förväntansfull publik som i förra veckan fyllde Berns salonger för att ta del av årets upplaga av Öhman Perspektiv. På temat geopolitisk och finansiell osäkerhet kombinerad med den tekniska utvecklingen, fick åhörarna ta del av ett smörgåsbord av insikter, framtidsvisioner och lärdomar framfört av kvällens eminenta föredragshållare.

”Må du leva i intressanta tider är en gammal kinesisk förbannelse och jag tror den har drabbat oss. Men det är i intressanta tider som vi sätts på prov och utvecklas för att göra en skillnad”. Det var med de orden som Öhmangruppens koncernchef Johan Malm inledde årets Öhman Perspektiv.

Pablo Bernengo, vd Öhman Fonder och Johan Malm, koncernchef Öhmangruppen. Foto: Magnus Laupa.

Pablo Bernengo, vd Öhman Fonder och Johan Malm, koncernchef Öhmangruppen. Foto: Magnus Laupa.

Därefter fick publiken stifta bekantskapen med Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden, som berättade varför förtroende är en hörnsten i framgångsrik kapitalförvaltning och att den enda fria lunchen som finns är diversifiering och riskspridning.

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden. Foto: Magnus Laupa.

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden. Foto: Magnus Laupa.

Kerstin Hessius poängterade också att det är viktigt att inte använda sig av alltför korta utvärderingsperioder när det gäller kapitalförvaltning, fem år är ganska lagom, samt att det kan vara värt att betala lite mer för kvalitetsförvaltning. Billigast är inte alltid bäst även om kostnader spelar en stor roll över tid. Förutom att beskriva hur fonden arbetar med sitt kapital och hur pensionssystemet fungerar berättade Kerstin även hur de ser på de nuvarande marknadsförutsättningarna.

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden. Foto: Magnus Laupa.

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden. Foto: Magnus Laupa.

– Det har varit en stark aktiemarknad under många år, och den så kallade björnen, en referens till uttrycket ”bear market” som nedåtgående marknader ibland kallas har legat i ide. Men i slutet av förra året vaknade björnen till liv och det var en ett kraftigt slag nedåt vi fick se. Tittar vi på starten av det här året har den så kallade tjuren, alltså uppåtgående marknader som brukar benämnas ”bull market” gjort en stark återkomst men det är tveksamt hur långvarig den kommer att bli.

– Ser vi till framtiden kommer det dock vara svårt att leverera lika bra avkastning som vi kommit att vänja oss vid. Vi har haft tio år av god avkastning, men det kommer att bli tuffare framöver. Detta är något vi både behöver förklara pedagogiskt och positionera vår portfölj för om vi inte ska riskera att tappa vårt förtroende.

Daniel Sachs, vd på Proventus och bland annat rådgivare åt den politiska institutionen Chatham House, pekade på att det håller på att hända saker som fundamentalt förändrar hur vi ser på relationen mellan samhälle och finansmarknad. För att förhålla sig till den komplexa och föränderliga värld vi lever i, kommer vi behöva andra analysverktyg än de vi använder idag.

Daniel Sachs, vd Proventus. Foto: Magnus Laupa.

Daniel Sachs, vd Proventus. Foto: Magnus Laupa.

– I en tid då vi får väldigt målinriktad information via filterbubblor, är det kanske rent av så att den traditionella finansanalytikerns era är på väg mot vägs ände. Vi kommer behöva liera oss med andra typer av människor såsom filosofer, systemingenjörer och antropologer för att kunna göra en rättvis bedömning av marknader och makroekonomin.

– Historiskt kassaflöde har exempelvis länge använts som stöttepelare i analys av bolag, men i själva verket har det visat sig vara en sämre markör till framtida avkastning. Detta beror på de enorma effekterna av disruptiva bolag, som på mycket kort tid radikalt kan förändra förutsättningarna för de företag som historiskt har visat upp stabila kassaflöden och ansetts vara ”lågriskbolag”. Låg risk är inte längre stabila kassaflöden, utan låg risk är egentligen en öppen och föränderlig syn på framtiden och möjlighet att agera på den synen.

Daniel Sachs, vd Proventus. Foto: Magnus Laupa.

Daniel Sachs, vd Proventus. Foto: Magnus Laupa.

– En stark drivkraft som håller på att etablera sig är kraven hos slutkunder. De är långt mer medvetna än tidigare och hållbarhet är absolut centralt om man ska lyckas långsiktigt. Redan nu går det att se att de bolag som har högre ESG-rating har lägre volatilitet och bättre avkastning. ”Be there or be square”.

 Jonathan Wilmot, grundare av WilmotML och en av branschens mest innovativa makrotänkare, talade om strukturella trender och byggde vidare på diskussionen om hållbarhet. Han  berättade att slaget om klimatet kommer att stå och falla med framväxten av så kallade ”megacities”, som kommer att växa fram i Afrika och delar av Asien. Jonathan lyfte också fram vilka placeringshorisonter som är av största vikt för investerare. De strukturella, långa trenderna är viktigast att befinna sig på rätt sida om, men också svårast. På medellång sikt är uppgångs- och avmattningscykler i den globala tillväxten nyckeln för att skapa avkastning till rimlig risk.

Jonathan Wilmot, grundare av WilmotML. Foto: Magnus Laupa.

Jonathan Wilmot, grundare av WilmotML. Foto: Magnus Laupa.

– Urbaniseringen är en av vår tids viktigaste klimatfrågor eftersom storstäderna i större utsträckning kommer försörja vår planets mest resurskrävande befolkning. Enligt FN förväntas uppemot 1,5 miljarder människor ha att flyttat in till storstäderna vid år 2025 – det är här kampen mot klimatförändringen kommer att avgöras.

Jonathan Wilmot, grundare av WilmotML. Foto: Magnus Laupa.

Jonathan Wilmot, grundare av WilmotML. Foto: Magnus Laupa.

– Tack vare storstädernas stadiga tillväxt, ökar efterfrågan på elektrifiering av transportsektorn och så kallade micro-mobility. El-scootrar och cyklar är redan vanligt förekommande, men de kommer att få en ännu större betydelse i takt med att städerna blir större och vi kan räkna med att se en ökad utveckling inom sektorn.

Årets Öhman Perspektiv präglades av det ovissa geopolitiska läget och dess effekter på finanssektorn. Kvällen avrundades med ett samtal om synen på framtiden mellan tidigare statsministern Göran Persson och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet.

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och tidigare statsministern Göran Persson. Foto: Magnus Laupa.

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och tidigare statsministern Göran Persson. Foto: Magnus Laupa.

Det politiska läget och framtiden i Sverige, Europa och världen avhandlades på ett ingående sätt, men naturligtvis var hållbarhet ett centralt tema. Tove ställde bland annat frågan om större statlig kontroll i klimatfrågan, kanske rent av på bekostnad av demokratin, var rätt väg att gå?

– För mig handlar klimatfrågan om teknisk utveckling, om investeringar och modernitet – det nya, det bättre och det ljusare. Det är dit vi ska, och det ska vi göra tillsammans. Vi ska inte låta någon diktator stå med en pekpinne och berätta vad som gäller för förr eller senare kommer den personen tänka väldigt fel och det kan vi inte tillåta.