Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Östersjön har en egen ”blå obligation” – starten på en ny trend?

Att gröna investeringar är på snabb framfart är sedan gammalt. Nytt är däremot konceptet ”blå obligation” som nu tagit steget in i investeringsvärlden. I slutet av januari gav Nordic Investment Bank ut världens första blå obligation, enligt Green Bond Principles ramverk, för investeringar i Östersjöns vattenresurser. Är det möjligen början på en ny trend av mer nischade obligationer?

Kristofer Klondaris, kreditanalytiker på Öhman Fonder. Foto: Johan Knobe.

Kristofer Klondaris, kreditanalytiker på Öhman Fonder. Foto: Johan Knobe.

– De blå obligationernas intåg innebär att marknaden för gröna investeringar fortsätter utvecklas mot mer specifika och mätbara åtaganden. Det är en positiv trend som blir intressant att följa vidare, säger Kristofer Klondaris, kreditanalytiker på Öhman Fonder.

Blå obligationsfonder äntrar scenen

Blå obligationer ges ut av regeringar, utvecklingsbanker eller andra aktörer med målet att finansiera hållbara marina projekt som skapar positiva miljömässiga, ekonomiska och klimatrelaterade fördelar.

– Konceptet blå obligationer ryms inom definitionen grönt och har vuxit fram som en subgrupp med mer nischad inriktning på vattenrelaterade åtaganden. Vi ser positivt på hur dessa obligationer kan väcka ytterligare klimatintresse bland investerare och allmänheten, säger Kristofer.

Först ut: blå Östersjöobligation

Den 24 januari utfärdade Nordic Investment Bank en blå obligation med öronmärkta finansieringar av hållbara vattenrelaterade projekt runt Östersjön. Nordic-Baltic Blue Bond är det första blå bindandet på marknaden som ligger i linje med Green Bond Principles. Som en av de första investerarna i obligationen följer Öhman Fonder  utvecklingen med stort intresse.

– Vi har sedan tidigare investerat i Nordic Investment Banks gröna obligationer och gillar deras etiska ramverk. Därför var det naturligt för oss att investera i den blå Östersjöobligationen och vi är mycket nyfikna på den fortsatta utvecklingen. Sedan får tiden utvisa hur obligationsmarknaden i stort kommer att påverkas av detta, säger Kristofer.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och klimatförändringarna innebär ökade urbana utmaningar för vattenhanteringen. Investeringar i avlopp, översvämningsskydd och marinmiljö är avgörande för en hållbar och ekonomiskt långsiktig stadsutveckling under de kommande åren.

– Vatten är en naturlig del av människans fortlevnad och därför en självklar del i arbetet mot en hållbar utveckling. Både för Öhman Fonder och våra investerare är det viktigt att följa utvecklingen av Nordic-Baltic Blue Bond, inte minst för att det handlar om miljöfrågor som påverkar oss direkt och lokalt, säger Kristofer.

Starten på en ny trend?

Ett projekt som kommer att finansieras genom den nya blå obligationen är bygget av damm- och slussluckor till Nya Slussen i Stockholm. Slussen har en avgörande roll för hur Stockholm kommer kunna hantera effekterna av stigande havsnivåer och mer extrema väderförhållanden framöver. Kristofer Klondaris tror att denna typ av mer nischade obligationer kan ha en positiv inverkan på både emittenter och investerare.

– Det återstår att se vilket värde som blå obligationer kommer att tillföra marknaden. Som investerare blir det lättare att ”veta vad man köper” när de underliggande projekten är lokala och tydligt formulerade. Östersjöobligationen speglar en större trend inom den gröna marknaden där vi investerare idag kräver mer specifika användningsområden för investeringarna än tidigare, säger Kristofer.

– De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för gröna investeringar. Att investera i exempelvis Östersjöns framtid kan ha ett tydligare personligt värde än gröna investeringar i bred bemärkelse. Möjligheten finns att detta blir startskottet för ett bredare spektrum av miljöinriktade obligationer med nischade åtaganden och lokal anknytning. Det skapar potential för mer engagerade investerare, fortsätter han.

Nu ställer vi oss frågan: Är blå obligationer startskottet för en ny trend där miljöfokuserade obligationsfonder nischas i allt större utsträckning? Kan vi förvänta oss en mer regnbågsfärgad obligationskarta i framtiden?

Kontakt