Nyheter, Öhman i media

”Vi riskerar ett ökat förstatligande av pensionskapitalet”

Johan Malm, koncernchef för Öhman-gruppen, tycker att det är positivt att det sker en upprensning på pensionsmarknaden. Samtidigt ser han stora risker med Pensionsmyndighetens utredning om ett starkt begränsat fondtorg, skriver Realtid.

Branschen kan göra mycket mer. När PPM-systemet lanserades öppnades ett fönster för folkbildning kring sparande. Tyvärr tog varken staten eller vi i branschen vara på detta tillfälle. Det här är en fråga vi diskuterat mycket den senaste tiden, säger Johan Malm koncernchef Öhman-gruppen och ordförande i Öhman Fonder.

Branschen kan göra mycket mer. När PPM-systemet lanserades öppnades ett fönster för folkbildning kring sparande. Tyvärr tog varken staten eller vi i branschen vara på detta tillfälle. Det här är en fråga vi diskuterat mycket den senaste tiden, säger Johan Malm koncernchef Öhman-gruppen och ordförande i Öhman Fonder.

På fondmarknaden sker det en hel del just nu. Pensionsmyndigheten bygger upp ett nytt fondtorg där fondbolag och fonder som inte överensstämmer med myndighetens nya krav kastas ut. Bland annat innebär det ett krav på att fonderna ska ha minst en halv miljard i förvaltat kapital och ha tre års historik. I ett första steg införs 29 av 30 åtgärdspunkter som Pensionsmyndigheten föreslagit.

Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm är mycket engagerad i frågan och berättar att detta är något som han kan ”prata om i timmar”.

– Det är positivt att det sker en upprensning men vi ser däremot stora risker med steg två som utreds just nu, det vill säga ett starkt begränsat fondtorg som dessutom ska handlas upp. En sådan förändring skulle försämra konkurrensen i systemet avsevärt. Vid en omvalssituation där det statliga ickevals-alternativet lyfts fram riskerar vi i praktiken ett ökat förstatligande av pensionskapitalet. Vi är av uppfattningen att även det statliga förvaltningsalternativet mår bra av konkurrens, säger Johan Malm.

Läs mer hos Realtid.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman