Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Accelererande Tesla går mot en elchock

Värdet på Tesla motsvarar just nu nästan summan av alla andra noterade bilbolag i hela världen. När varje gammal aktie ”splitades” i fem nya aktier häromdagen, steg Teslas aktie med 10 procent, vilket motsvarar mer än BMW:s hela börsvärde. Faktum är att Teslas aktie stigit med 81 procent sedan ”spliten” annonserades (11 augusti) fram till sista augusti. Detta får mig att tänka tillbaka på hur aktier betedde sig under den så kallade It-bubblan, men kanske ännu mer på vansinnet i Volkswagen för snart 12 år sedan.

Tesla-aktien har rusat iväg med kraftigare acceleration än företagets bilar och är på väg upp till Space-X rymdhöjder. Är det dags för nedförsbacke för Tesla? frågar sig Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder.

Ni kanske kommer ihåg när Porsche genom lån och optioner försökte ta kontroll över
Volkswagen, vilket gjorde att Volkswagen – i alla fall för en dag – var världens största bolag? Något liknande verkar hända med Tesla. Vi kan se hur investerare som inte vågar gå emot index köper och många som haft negativa positioner i aktien tvingas köpa tillbaka den på högre nivåer. Även om dessa två parallella historier inte är helt jämförbara så är det spännande att se hur utvecklingen av Volkswagen-aktien och Tesla-aktien har följt samma mönster och uppvisar en liknande profil. Tesla-aktien har rusat iväg med kraftigare acceleration än företagets bilar och är på väg upp till Space-X rymdhöjder. Är det dags för nedförsbacke för Tesla?

Nu är vi på Öhman Fonder övertygade om stark tillväxt i segmentet elbilar och även för bolag som arbetar med energiomställningen bort från fossila bränslen. Vi anser att bolaget Tesla går en ljus framtid till mötes även om vi för tillfället är skeptiska till värderingen av aktien. Ett av våra viktigaste och mest framgångsrika investeringsteman de senaste fem åren har varit just denna stora transformation inom energi. I vår globalförvaltning är en stor andel portföljbolag verksamma inom området.

Ett av de mest framgångsrika portföljbolagen i vår globalförvaltning är Alfen, ett mindre holländskt bolag som arbetar med ladd-infrastruktur och energilagring samt har stor kompetens inom smarta elnät. Bolaget växer så det knakar och lär så göra i många år framöver. Ett annat portföljbolag är koreanska Samsung SDI som tillverkar elbilsbatterier till flera kommande bilmodeller på marknaden. Bolaget har en gigantisk orderbok och kommer troligtvis öka lönsamheten dramatiskt de närmaste åren. Samsung SDI har dessutom en aktievärdering – som till skillnad från Tesla – fortfarande är mer jordnära.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.