Fondernas årsberättelser för 2019

13 mars, 2020 • Nyheter

Fondernas årsberättelser för 2019 är nu publicerade på hemsidan.

Nytt för i år är att vi tar fram en enskild rapport för varje fond och att rapporterna sedan publiceras under rubrik ”Fondlista” och fliken ”Dokument”.

Här summerar fondbolagets vd – Jamal Abida Norling – 2019. Trevlig läsning!

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se