Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Byte av index i tre av våra företagsobligationsfonder

Från och med den 1 juni 2020 jämförs utvecklingen för tre av våra företagsobligationsfonder med nya jämförelseindex. Anledningen till bytet är att den tidigare indexleverantören Nasdaq upphör med att producera de  jämförelseindex vi har använt fram till nu. Ny indexleverantör är istället Solactive AG.

  1. Öhman Företagsobligationsfond ändrar jämförelseindex från NOMX Credit SEK Total Return Index (NOMXCRTR) till Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index* (SOLSNSHF), ett företagsobligationsindex för företagsobligationer utgivna i svenska kronor.
  2. Öhman Företagsobligationsfond Hållbar ändrar jämförelseindex från NOMX Credit SEK Rated Total Return Index (NOMXCRRTR) till Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index* (SOLSNSHF), ett företagsobligationsindex för företagsobligationer utgivna i svenska kronor.
  3. Öhman FRN Hållbar ändrar jämförelseindex från NOMX Credit SEK FRN Total Return Index (NOMXCRFRNTR) till Solactive SEK NCR FRN IG Corporate Index* (SOLSNSHN), ett ränteindex för FRN-obligationer utgivna i svenska kronor.

I samband med ovanstående indexbyte tilldelas även Öhman Grön Obligationsfond jämförelseindex  Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index* (SOLSNSHF), ett företagsobligationsindex för företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden saknade tidigare ett relevant jämförelseindex.

Den tyska indexleverantören Solactive AG grundades 2007 och används redan av flera större ledande aktörer  i Sverige.

Som fondkund behöver du inte göra något med anledning av denna information. Värdet på fonden påverkas inte, men eftersom du är kund i fonden vill vi informera dig om förändringen av jämförelseindex.

*Indexet beräknas av Solactive AG. Fonden varken sponsras, marknadsförs, säljs eller stöds på något annat sätt av Solactive AG och Solactive AG erbjuder inte heller någon uttrycklig eller underförstådd garanti eller försäkring, vare sig med avseende på resultatet av att använda indexet och/eller indexvarumärket eller indexpriset på något sätt eller i något annat avseende. Indexet beräknas och publiceras av Solactive AG. Solactive AG gör sitt bästa för att se till att indexet beräknas korrekt. Oaktat sina skyldigheter gentemot fondbolaget har Solactive AG ingen skyldighet att påpeka fel i indexet för tredje parter, såsom, utan begränsning, investerare och/eller förmedlare av fonden. Varken publiceringen av indexet av Solactive AG eller licensieringen av indexet eller indexvarumärket för användning i samband med fonden utgör en rekommendation från Solactive AG att investera i fonden och det utgör inte på något sätt en försäkring eller åsikt från Solactive AG gällande investeringar i fonden.

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se