Nyheter

Webbsändning: Vad händer på finansmarknaden när pandemin klingar av?

De senaste månaderna har varit omvälvande. I första hand ur ett hälsoperspektiv, naturligtvis, men de ekonomiska följderna av den globala hälsokrisen kan inte beskrivas på annat sätt än enorma. När pandemin klingar av och vi är igenom tunneln, vad väntar oss investerare på andra sidan?

Klicka här för att se webbsändningen i efterhand.