Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Aktiefondernas koldioxidavtryck 2019

För sjätte året redovisar Öhman Fonder aktiefondernas koldioxidavtryck. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor och vi vill underlätta för investerare att väga in klimathänsyn i investeringsbesluten.

Koldioxidavtrycket ger en ögonblicksbild av om fonden vid ett givet tillfälle har exponering mot koldioxidintensiva bolag och branscher. Observera att avtrycket inte visar investeringarnas klimatpåverkan eller om de faktiska utsläppen har minskat eller ökat. Några höjdpunkter från årets rapport:

  • 11 av 12 fonder har ett koldioxidavtryck som är lägre än jämförelseindex. Öhman Sverige Hållbar har marginellt högre avtryck än jämförelseindex, vilket beror på den relativt sett stora positionen i Lundin Mining (som vi bedömer är ”bäst i klassen” samt att materialet koppar kommer efterfrågas i klimatomställningen).
  • Samtliga fonder har en låg koldioxidrisk märkning enligt Morningstar (www.morningstar.se per årsskiftet). Det innebär att fonden har låg exponering mot fossila bränslen, samt att fonden haft ett lågt genomsnittligt koldioxid-riskvärde de senaste 12 månaderna.
  • Beräkningsmetoden för koldioxidavtrycket har förändrats sen föregående år och rapport. Fondbolagens Förening har uppdaterat sina riktlinjer, läs mer om detta i rapporten på sidan fyra.
  • I rapporten publicerar vi  inte avtryck för småbolagsfonder och företagsobligationsfonder. Eftersom det krävs att minst 75 procent av fondinnehaven har koldioxid-data, vilket ofta saknas bland de mindre bolagen, är det inte möjligt att publicera. Vi uppmanar berörda bolag att börja mäta och redovisa koldioxidavtrycket.

Klicka härför att läsa årets rapport.

Kontakt