Nyheter

Höjdpunkter från Öhman Perspektiv!

Det är en förväntansfull publik som tar del av årets upplaga av Öhman Perspektiv på ett fullsatt Berns i Stockholm. Frågor på temat maktskiftningar inom geopolitiken, med USA och Kina i spetsen, samt Brexit och klimatförändringarna dominerar dagordningen. Kvällen avrundas med Carl Bildts framtidsspaning – om den nya oredans tid – som ger åhörarna en bred repertoar av insikter, lärdomar och framtidsvisioner.

Ett fullsatt Öhman Perspektiv 2020 på Berns i Stockholm.

Ett fullsatt Öhman Perspektiv 2020 på Berns i Stockholm.

Öhmangruppens koncernchef Johan Malm inleder årets Öhman Perspektiv med att poängtera att syftet med dagen är att ge talarna möjlighet att tala till punkt. Att i en värld som går i allt snabbare takt möjliggöra utrymme för reflektion och eftertanke, över de stora samhällsfrågor som ligger till grund för eftermiddagen och kvällens samtal.

’’Vår ambition med Öhman Perspektiv är att diskutera ämnen som finns utanför de traditionella finansfrågorna. Tillsammans med mina kollegor vill jag önska er varmt välkomna’’ säger Johan Malm.

Öhmangruppens koncernchef Johan Malm inleder Öhman Perspektiv

Öhmangruppens koncernchef Johan Malm inleder Öhman Perspektiv 2020 på Berns i Stockholm.

Jamal Abida Norling, vd på Öhman Fonder lyfter bredden av åhörare som har samlats berättar kort om eftermiddagens program med flera spännande talare.

’’2019 var ett fantastiskt år på aktiemarknaden med resultat på över 30 procent trots dystrare förutsättningar. Klimatförändringarna har hamnat i rampljuset på riktigt. Vi har fått följa ett tidvis eskalerande handelskrig mellan USA och Kina och en ständigt närvarande Brexit-debatt. 2019 var minst sagt ett händelserikt år. Det gäller även för oss på Öhman Fonder. Vi är glada att vi nu förvaltar över 100 miljarder kronor. Ett förtroende som vi är mycket stolta över” säger Jamal Abida Norling.

Kinaexperten Frédéric Cho om möjligheternas land

’’Kunskap är nyckeln till att förstå Kina och att fatta rätt beslut.” Så inleder Kina-experten Frédéric Cho sitt föredrag om hur omvärlden borde tolka Kinas maktpolitiska utveckling. Han lyfter omvärldens, ofta missvisande, syn på Kina som ett utvecklingsland med stor volym av basindustri, när stormakten har varit världsledande inom innovation och teknikutveckling genom flera dynastier. Detsamma gäller Kinas kunskap och möjlighet till kommersialism, innovation och stora projekt som följer en historisk utveckling. Kina var till exempel först med att landa en farkost på månens baksida, ett av många ”Sputnik moments” som definierar nationens förmåga till snabba tekniska framsteg.

Kina-experten Frédéric Cho

Kina-experten Frédéric Cho talar under Öhman Perspektiv 2020.

”2015 blev Kina världens största producerande nation. 2025 beräknar Kina bli världsledande inom produktion och redan idag så är nationen världens största investerare i robotar då den inhemska arbetskraften inte räcker till” säger Frederic Cho

Kina är idag större än USA som leverantör i över 140 av världens länder. Samtidigt har den amerikanska utrikespolitiken under ledning av Donald Trump bidragit till mer samarbete och bilaterala avtal mellan EU och Kina. En geopolitisk utveckling som leder till nya utmaningar inom världshandeln.

Den kinesiska ekonomin utvecklas i rask takt och landet står idag för mer än 40 procent av världens patentansökningar. Under de senaste tio åren har landets BNP fördubblats och rollen som global tillväxtmotor har stärkts ytterligare. Stadiga inkomstökningar för befolkningen har resulterat i en växande medelklass som driver tillväxt genom ökande konsumtion av tjänster och varor.

Frédéric Cho talar under Öhman Perspektiv 2020 på Berns i Stockholm.

Frédéric Cho talar under Öhman Perspektiv 2020 på Berns i Stockholm.

Frédéric Cho avslutar med att betona vikten av att följa utvecklingen inom den kinesiska ekonomin och det kommunistiska partiet då landet kommer få betydande konsekvenser för det internationella finansiella systemet.

Johan Kuylenstierna om möjligheterna med klimatomställningen

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot av Forskningsberedningen, är fast övertygad om att klimathotet inte behöver betyda kapitalismens och handelns undergång, utan tvärtom ger nya möjligheter att ställa om till en klimatekonomi.

Idag finns lösningarna för att motverka de värsta farorna med en höjd temperatur på planeten i form av tekniska innovationer och framsteg.

Johan Kuylenstierna menar att den mentala bilden av hur omställningen ska hanteras har förändrats över tid. När de första klimatlarmen började tas på allvar så hänvisades det till politiken. Idag har vi istället en syn där hela samhället med både offentliga institutioner, företag och enskilda individer är en del i omställningen. Det är ett viktigt framsteg i debatten.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot av Forskningsberedningen.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot av Forskningsberedningen.

”Städer satsar på framtiden, näringslivet satsar på framtiden. Istället för att tänka oj vad dyrt det blir med omställning så vänder vi på perspektivet och ser affärsmöjligheter” säger Johan Kuylenstierna.

Klimathotet innebär utmaningar men ur ett historiskt perspektiv har vi alltid klarat av att lösa utmaningar som hotar mänskligheten. Till exempel byggde vi bort svälten för 150 år sedan. Enligt Johan Kuylenstierna handlar det om att identifiera riskerna och vända dessa till möjligheter.

Finansbranschen har stora möjligheter att finna bra affärer när klimatmålen nu är svensk lag och Science Based Targeting implementeras i allt fler branscher. Techjätten Microsoft har lovat att hela deras koncern ska bli klimatneutral till 2030 och det är bara ett företag av många som nu ställer om på eget initiativ.

”De globala infrastrukturinvesteringarna beräknas uppgå till storleksordningen 90 biljoner dollar under de kommande 20 till 30 åren vilket är mer än värdet på all samlad infrastruktur idag. Dessa enorma investeringar behöver inte utgöra ett hot, utan möjliggör snarare en omställning om de från början utgår från att maximal resurseffektivitet och fossilfrihet ska tillämpas. För att lyckas krävs det att såväl politiken som hela näringslivet mobiliseras och att vi utgår från de positiva investeringsmöjligheter det i praktiken innebär” säger Johan Kuylenstierna.

Johan Kuylenstierna talar under Öhman Perspektiv 2020.

Johan Kuylenstierna talar under Öhman Perspektiv 2020.

Johan Kuylenstierna har ett tydligt medskick till åhörarna på Öhman Perspektiv: Finansbranschen måste ta ledarskapet och vända klimathotet till möjligheter. Med en tydlig vision och målsättningar utifrån ett systemperspektiv som är kopplade till affärsverksamheten kan finansbranschen driva klimatomställningen.

Förste vice riksbankschefen Cecilia Skingsley om den penningpolitiska utvecklingen

Eftermiddagens sista talare är förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley, som berättar om den penningpolitiska utvecklingen och hur Riksbanken ser på Sveriges roll i en allt mer oförutsägbar värld. Cecilia Skingsley tar avsats i 90-talskrisen och reformerna som därefter genomfördes:

pensionsreformen, industriavtalets roll för lönebildningen, inflationsmålsregimen och införandet av det finanspolitiska ramverket. Efterföljden av åtgärderna blev en låg och stabil inflation som bidrog till högre tillväxt, reallöneökningar, bytesbalansöverskott samt en lägre statsskuld.

”I en osäker värld tillhandahåller centralbanken en fast spelregel och det är att vi varje dag vaknar och tänker ”hur ska vi bidra till en penningpolitik som stabiliserar inflationen till två procent” säger Cecilia Skingsley.

Förste vice riksbankschefen poängterar även att utmaningarna tilltar för penningpolitiken och att det inte längre räcker att endast ändra styrräntan utan att även centralbankernas balansräkningar behöver användas.

Förste vice riksbankschefen Cecilia Skingsley talar under Öhman Perspektiv 2020.

Förste vice riksbankschefen Cecilia Skingsley om den penningpolitiska utvecklingen under Öhman Perspektiv 2020.

”Sveriges förmåga att stå ekonomiskt stabilt i en framtida orolig situation är vi som land själva ansvariga för. Är det en global kris och det även ligger i andra länders intresse att stödja så finns det en hygglig chans att Sverige får hjälp, men om vi själva trampar snett så ska vi inte räkna med att få hjälp. Under den globala finanskrisen kunde Riksbanken låna dollar hos Federal Reserve för att sedan låna vidare till svenska banker i behov av dollar. Sannolikheten för att den amerikanska kongressen i en ny kris skulle lägga allt åt sidan och tolerera att amerikanska centralbanken hjälper Sverige är mycket låg. Därför har Sverige stärkt valutareserven efter finanskrisen 2008” säger Cecilia Skingsley.

Cecilia Skingsley avrundar med att berätta om det aktuella penningpolitiska läget med en hög efterfrågan i omvärlden som leder till låg arbetslöshet och att Sverige nu går in i en avmattning som påminner om ett mer normalt konjunkturläge och lugnare tillväxt.

Tidigare statsministern Carl Bildt om den nya oredans tid

Efter en fullspäckad eftermiddag fortsätter Öhman Perspektiv mot kvällen med ett mingel och middag.

Lagom till desserten tar den tidigare statsministern Carl Bildt till orda och berättar om den radikala förändring som geopolitiken har genomgått under de senaste decennierna.

Tidigare statsministern Carl Bildt avslutar Öhman Perspektiv 2020.

Tidigare statsministern Carl Bildt avslutar Öhman Perspektiv 2020.

”Efter andra världskriget levde vi länge i en stabil och mycket bra värld som var lite mer förutsägbar. Men det var en tudelad värld; den ena bestod av industrialiserade demokratier som lyckades med att återuppbygga både samhällen och världen. Den andra baserades på ett socialistiskt imperium som senare föll samman men som hade en egen filosofi för hur världen skulle se ut. Det var en tudelad värld som levde med en förödande balans där båda parterna kunde förstöra varandra inom 30 minuter med sina vapenarsenaler” säger Carl Bildt och fortsätter: ”Sedan kom den tredje världen med centralafrikanska stater som ville ha en egen röst.”

Carl Bildt berättar om sin roll i fredsarbetet på Balkan och hur ett multilateralt samarbete fungerade ”hyggligt” i en tid då USA hade en starkare maktposition globalt än vad någon annan makt någonsin har haft. Det resulterade i en exempellös tillväxt och framsteg av sociala indikatorer i den forna Sovjetunionen där barnadödligheten halverades bara inom loppet av ett par decennier.

”När trädde vi då in i det som jag benämner som ”den nya oredans tid”. Enligt mig var det år 2008 i samband med Ryssland-Georgienkriget där vi fick inse att Rysslands tröskel för att utöva makt var betydligt lägre än vad vi tidigare trodde. Veckorna efter drabbades vi av finanskrisen med Lehman Brothers i spetsen. Krisen var en nära-döden-upplevelse för det globala ekonomiska systemet” säger Carl Bildt.

”Världen tog sig igenom finanskrisen men inte utan stora ekonomiska påfrestningar. Tack och lov var Sverige relativt förskonat. År 2015 infann sig den arabiska våren och de uppdämda förväntningarna som sedan ledde till den arabiska hösten och vintern med följande flyktingvåg. Lägg sedan till en Brexit-omröstning 2016 och att Donald Trump valdes till president i USA” säger Carl Bildt.

Tidigare statsministern Carl Bildt talar om den nya oredans tid.

Tidigare statsministern Carl Bildt om den nya oredans tid.

”Jag brukar nämna tre huvudtrender under den här perioden: Den första består av att globalisering, integration och handel ersattes med ett geopolitiskt fokus som präglades av mer konflikt än tidigare. Den andra förändringen är de västerliga demokratierna, där en epok av politik präglad av förhoppningar och ideologier ersattes med en epok med en mer defensiv känsla. Att värna den egna identiteten skapar otroliga fragmenteringar. Det tredje stora skiftet bestod av att en industriell epok som präglat oss de senaste 200 åren ersattes av en epok där den digitala eran inleds.”

”Idag befinner vi oss i ett skede där vi funderar på vem som kontrollerar makten över de teknologier som dominerar” säger Carl Bildt och fortsätter:

”Vi har ett revolutionärt Ryssland, ett maktmedvetet Kina och ett USA som enbart tar ansvar för och ser till den egna nationen.”

Carl Bildt påminner oss avslutningsvis om att allt inte var bättre och stabilare förr, även om det i backspegeln kan upplevas så. ”Nu krävs det ett ledarskap som kan navigera oss genom den nya oredans tid” avrundar Carl Bildt.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Denna kommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna kommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna kommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.