Koncernen, Nyheter

Öhmangruppen säljer Private Banking-verksamheten i Luxemburg till VP Bank

Öhmangruppen har tecknat avtal med VP Bank Luxemburg om att sälja private banking-verksamheten i dotterbolaget Öhman Bank i Luxemburg. Affären görs i form av en inkråmsaffär och VP Bank Luxemburg tar över 10 miljarder kronor i tillgångar och 11 anställda följer med. Transaktionen genomförs senast vid årsskiftet.

”För våra kunders räkning är jag väldigt nöjd med affären och VP Bank som partner. Öhman Banks kunder kommer få ta del av ett större och bredare erbjudande, en finansiellt starkare bank samt ett globalt brett nätverk av kunniga experter och specialister. Samtidigt kan våra kunder bygga vidare på den personliga relation de redan har med sin rådgivare hos Öhman Bank” säger Niklas Söderström, CEO på Öhman Bank.

Öhman Bank S.A. (Öhman Bank) i Luxemburg erbjuder tjänster inom private banking till framförallt nordiska kunder, etablerades 2006 och erhöll bankoktroj 2008. Banken står under tillsyn av Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF).

VP Bank Luxemburg SA grundades 1988, och är ett helägt dotterbolag till VP Bank Group, som grundades 1956. VP Banks huvudverksamhet är kapitalförvaltning och private banking. Moderbolaget är noterat på the SIX Swiss Exchange i Zürich. VP Bank Group har 950 anställda globalt varav cirka 150 i Luxemburg. Bolagets förvaltade kapital uppgår till 520 miljarder kronor.