Koncernen, Nyheter, Öhman i media

Realtid: ”Fondförvaltning är inget sprintlopp, det är ett maratonlopp”

Även familjeägda Öhman vill delta på köparsidan i konsolideringen av den svenska fondmarknaden, skriver Realtid.

Johan Malm, koncernchef på Öhmangruppen och ordförande i Öhman Fonder.

– Vi är definitivt på köpsidan. Vi tittar löpande på förvärv men känner ingen superstress, till skillnad mot vissa konkurrenter. Fortsatt stark organisk tillväxt är fortfarande huvudspåret och ett förvärv måste kännas rätt för oss, för bolaget vi köper och för kunderna, säger Johan Malm, koncernchef på Öhmangruppen och ordförande i Öhman Fonder.

2015 gjorde Öhman Fonder ett viktigt förvärv. Då köpte man DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltning och ökade därmed det förvaltade kapitalet från cirka 40 miljarder till 75 miljarder kronor. Efter ytterligare några år av organisk tillväxt uppgår det förvaltade kapitalet till över 100 miljarder.

– Parallellt med förvärvsplanerna har vi en väldigt tydlig och ambitiös idé för vår fortsatta organiska tillväxt. Fondförvaltning är inget sprintlopp, det är ett maratonlopp. Det är många komponenter som måste stämma för att leverera kundvärde. Allt från stark förvaltning, bra kundbemötande till hållbarhet, såklart. De åtgärder vi vidtar här och nu, betalar sig om några år, säger Johan Malm.

Läs mer hos Realtid.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman