Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Så kan husdjuret bli plånbokens bästa vän­

Hunden har seglat upp som en ny investering när husse och matte arbetar från hemmakontoret, men ett husdjur är sällan bästa vän med plånboken. Foder, veterinärkostnader och försäkringar är bara några exempel på utgifter som tenderar att bli större än vad man räknar med när man skaffar ett husdjur. Och faktum är att vi aldrig tidigare spenderat så mycket pengar på våra husdjur som nu. Bara i Sverige spenderar vi idag mer än två och en halv gånger mer på dem än vi gjorde för 15 år sedan. Trenden visar på ett liknande mönster globalt – en trend som har förstärkts i spåren av coronakrisen.

För oss på Öhman Fonder, som ständigt letar efter strukturella samhällstrender som kan omvandlas till lönsamma investeringar, är utvecklingen på husdjursmarknaden hyperintressant.

För oss på Öhman Fonder, som ständigt letar efter strukturella samhällstrender som kan omvandlas till lönsamma investeringar, är utvecklingen på husdjursmarknaden hyperintressant.

Coronakrisen gör husdjursmarknaden till vinnare

Det finns tydliga tendenser att coronakrisen förstärkt trenden att fler köper husdjur. Uppgifter från försäkringsbolaget Agria visar att antalet hund- och kattförsäkringar stigit markant sedan mars och fram till mitten på maj i år jämfört med samma period 2019. En enkätundersökning med katt- och hunduppfödare i Sverige från foderbolaget Royal Canin understryker också den trenden. Undersökningar i andra delar av Norden och Europa visar på en liknande utveckling.

För oss på Öhman Fonder, som ständigt letar efter strukturella samhällstrender som kan omvandlas till lönsamma investeringar, är utvecklingen på husdjursmarknaden hyperintressant. Och vi har redan gjort ett antal investeringar i trendens riktning.

– Vi tecknade tidigare i år aktier i börsintroduktionen av Musti Group – en finsk husdjurskedja med verksamhet i Norden. Bolaget säljer djurmat av högsta kvalitet via såväl fysiska butiker som online. I Sverige äger de bland annat Arken Zoo och online-plattformen VetZoo. Musti Group har en stark position på den nordiska husdjursmarknaden, vilken enligt bolaget själva förväntas växa med cirka fyra procent per år de kommande fyra åren. Vi anser att Musti Group är väl positionerade för att ta tillvara på den tillväxten, säger aktieförvaltare Anna Dahlstedt.

Anna Dahlstedt, förvaltare på Öhman Fonder.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder.

– En annan nisch som vi tycker är intressant är djurhälsa. Inom detta område har vi investerat i i brittiska Dechra. Ett bolag som växer snabbt och har en stabil och defensiv karaktär. Bolaget har också stora fördelar mot traditionella läkemedelsbolag. Djurhälsobolag har ingen exponering mot de hälsovårdsreformer vi ser i USA, utvecklingstiderna för medicinerna är kortare och hotet att generiska kopior utvecklas är betydligt mindre, säger aktieförvaltare Pär Löfving och fortsätter

– Djurförsäkringar är också en marknad som vi tycker ser spännande ut. Potentialen ligger framförallt i att allt fler börjar betala dessa försäkringar. Djurförsäkringar flyger också under radarn för många av de större försäkringsbolagen, vilket öppnar upp för mindre specialistbolag. Vår favorit i sektorn är amerikanska Trupanion som är specialiserat på djurförsäkringar och som visar stark tillväxt.

Pär Löfving, förvaltare Öhman Fonder

Pär Löfving, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Plånbokens bästa vän

Det som många blir varse när man köper ett husdjur är att det kan bli en kostsam historia. Utöver foder och eventuell dagisplats tillkommer utgifter som veterinärkostnader och försäkringar. Men om du tycker att du lägger alltför mycket pengar på ditt husdjur har du samtidigt, liksom oss, identifierat en intressant investeringsmöjlighet. Tricket är att även låta plånboken bli bästa vän med husdjuret istället för dess ovän. Genom en investering i de bolag som gynnas av den starka husdjurstrenden, skapas förutsättningar för en god långsiktig värdeutveckling i en relativt defensiv sektor med god tillväxt.

Tre globala aktiefonder som förvaltas aktivt och hållbart

 

 

 

Läs mer om Öhman Global Småbolag Hållbar

Läs mer om Öhman Global Growth

Läs mer om Öhman Global Hållbar

 

Kontakt

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier
Anna Eliason

Fondförvaltare, globala aktier

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.