Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning tillsammans med Futur Pension

Sedan i våras finns Öhman Fonders nystartade aktiefond som investerar i småbolag över hela världen tillgänglig på Futur Pensions fondtorg. Med anledning av detta bjöd vi in till ett webbinarium tillsammans med Futur Pension för att presentera fonden Öhman Global Småbolag Hållbar lite närmare.

Klicka här för att se sändningen i efterhand.

Läs mer om Futur Pension här

Dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen för evenemanget samlas in av Demio Inc för E. Öhman J:or Fonder AB:s (”Öhman”) och Futur Pensions räkning. Ändamålet med behandlingen är att Öhman och Futur ska kunna göra evenemanget tillgängligt för dig och följa upp din upplevelse och eventuella frågor med dig genom kontakter efter evenemanget. Webbinariet kan komma att spelas in, vilket innebär att även eventuell medverkan från deltagarnas sida, i den mån sådan är möjlig, kan komma att spelas in. Fullständig information om Öhmans behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod, finns i Öhmans Dataskyddspolicy som du hittar här. Fullständig information om Futurs behandling av dina personuppgifter, såsom laglig grund för behandlingen och behandlingsperiod hittar du här.