Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman Fonders vd summerar 2020

2020 går till historien. Året påverkade oss alla på så många sätt, både på ett personligt plan och yrkesmässigt. Året blev också en berg och dalbana på finansiella marknader där de kraftiga fallen under våren byttes mot stigande börser under stora delar av året.

"Vår ambition är att erbjuda kapitalförvaltning av högsta kvalitet och året som gick gör mig än mer övertygad om att vi har rätt organisation för att lyckas över tid", säger Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder.

Pandemin innebar en enorm osäkerhet under våren och utlöste en av de djupaste och bredaste recessioner vi skådat och reaktionerna på världens börser lät sig inte vänta. Börserna drogs ner i ett djupt svart hål och i slutet av mars hade de fallit med cirka 30 procent. Samtidigt försvann en stor del av likviditeten på den svenska marknaden för företagsobligationer och flera fondbolag tvingades stänga sina fonder för handel med fondandelar.

Centralbankerna agerade dock resolut och lanserade omfattande program för köp av obligationer för att förbättra likviditeten på den enormt ansträngda marknaden för företagsobligationer. Kreditpremierna sjönk kraftigt och konkurshoten blev för stunden avvärjda. Regeringarna agerade också kraftfullt med finanspolitiska åtgärder motsvarande flera procent av bruttonationalprodukten för att undvika massuppsägningar bland företagen.

Stödåtgärderna fick önskad effekt och när ekonomierna återigen öppnade upp efter de initiala nedstängningarna steg riskaptiten påtagligt. Under hösten ökade sedan smittspridningen i Europa vilket återigen ledde till nya nedstängningar. Ekonomierna var dock bättre rustade denna gång och industriproduktionen drabbades inte alls på samma sätt som under våren utan de sektorer som främst drabbades nu var hotell, restaurang och flyg. I november fick USA också ett tydligt valresultat med Joe Biden som segrare. Några dagar senare presenterade både Pfizer och Moderna resultat från sina vaccinstudier, som visade sig vara häpnadsväckande goda. Vaccin som vanligtvis kan ta tio år att utveckla, var på plats inom ett år.

I takt med att centralbanker och regeringar lanserade sina stödåtgärder steg riskaptiten på finansiella marknader och börser världen över har sedan botten under mars månad uppvisat en mycket stark återhämtning med nya kursrekord som följd. Att Stockholmsbörsen skulle sluta året med en tvåsiffrig positiv avkastning var inte en självklarhet under våren.

Året har, liksom för de allra flesta, inneburit en i stora delar annorlunda situation även för oss på Öhman Fonder med distansarbete och digitala möten. Den utmanande situationen till trots har vår förvaltning fortsatt att utvecklas bra och inte minst vår framgångsrika globalförvaltning utvecklades mycket bra under hela året. I ränteförvaltningen bidrog vårt fokus på likvida företagsobligationer av hög kvalitet till att vi kunde hålla våra företagsobligationsfonder öppna under hela våren.

Öhman Fonder har under flera år växt snabbare än marknaden och det lyckades vi med även 2020, trots ett utmanande första halvår. Vändningen kom i april då vi såg en tydlig stabilisering och positiva kapitalflöden från kunderna, inte minst i våra globala aktiefonder. Det är också glädjande att vi lyckats bredda vår kundbas och att våra fonder i slutet av året fanns tillgängliga på fler handelsplattformar än vid årets början, trots det utmanande börsklimatet. När vi summerar året kan vi konstatera att de inledande utflödena vändes till inflöden och att vi vid årets slut hade kundernas förtroende att förvalta det rekordstora kapitalet 109,5 miljarder kronor. Vi är givetvis både stolta och tacksamma för det förtroende vi fått av våra kunder och det stärker oss i vår strävan att ständigt förbättra vårt arbetssätt och våra produkter. För oss handlar hållbar kapitalförvaltning om långsiktighet, ansvar och ett ägande. Vår ambition är att erbjuda förvaltningsprodukter av högsta kvalitet och året som gick gör mig än mer övertygad om att vi har rätt organisation för att lyckas över tid.

Fondernas årsberättelser

Respektive fonds senaste årsberättelse finner du via  fondlistan.

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se