Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Nu är Öhman Global Growth och Öhman Global Marknad Hållbar valbara hos Pensionsmyndigheten

Från och med idag är ytterligare två av våra fonder, Öhman Global Growth och Öhman Global Marknad Hållbar, valbara i premiepensionen via Pensionsmyndighetens fondtorg.