Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Årsrapport Ansvarsfulla investeringar

I rapporten Ansvarsfulla investeringar kan du följa vårt arbete med de påverkansdialoger vi fört med bolag under 2020 och läsa mer om hur vi agerar som ansvarfull ägare.

Att investera med ansvarsfullt ägande som ledstjärna kräver ett långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet måste också vara förankrat i de bolag som ska ansvara för att driva omställningen till en mer hållbar värld.

Läs om varför det är viktigt med långsiktighet, hur vi väljer bolag med potential och hur vi påverkar bolag att bli bättre. Vi berättar också om effekterna av att välja bort bolag som inte presterar och ger ett par exempel på framgångsrika påverkansdialoger.

Här hittar du också Öhman Fonders klimatlöfte.

Ansvarsfulla investeringar 2020