Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Genomförd fondfusion: Nordnet Försiktig och Nordnet Hållbar Pension

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Nordnet Försiktig byts ut till fondandelar i Nordnet Hållbar Pension.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

1,0 andelar i Nordnet Försiktig ger efter fusionen 0,760 andelar i Nordnet Pension Hållbar.

 

Dokument

Kontakt

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09:00-17:00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se