Nyheter

Årets julgåva till Stockholms Stadsmission

I år ger Öhman julgåvan till Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn som lever i social utsatthet. Tillsammans ger vi dem en jul med aktiviteter och gemenskap. För en jul utan utanförskap.

I Stockholm lever alltför många barn i utsatthet. Det kan handla om fattigdom, osäkra boendeförhållanden, våld i hemmet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.

Coronakrisen har bidragit till att många barn och familjer som redan hade det svårt nu fått det ännu tuffare. Många söker hjälp eftersom pengarna inte räcker till hyran eller till mat månaden ut. Utsattheten har också blivit större för barn som lever i en otrygg hemmiljö.

Öhmans gåva räcker exempelvis till att ge 100 barn en jullovsaktivet att minnas eller till att 50 familjer får en julmatkasse som räcker hela julen.

För en jul utan utanförskap

I år ger Öhman julgåvan till Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn som lever i social utsatthet. Tillsammans ger vi dem en jul med aktiviteter och gemenskap. För en jul utan utanförskap.

Läs mer om Stockholms Stadsmissions viktiga arbete