Nyheter

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar

På onsdag träder nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar i kraft. Genom dessa får bland annat fondbolag, försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare nya och mer detaljerade krav på att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar.

EU:S NYA REGLER FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING.

Bakgrunden till bestämmelserna är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn. Genom den får bland annat fondbolag, försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare nya och mer detaljerade krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Det handlar bland annat om att vi ska offentliggöra vilka policyer för integreringen av hållbarhetsrisker vi har i vår investeringsbeslutsprocess. De nya reglerna underlättar hållbara investeringar. Det är viktigt att investerare kan göra välinformerade beslut. Bestämmelserna träder i kraft den 10 mars 2021.

Läs mer

Kontakt

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder
Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se