Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Morningstar Awards 2021 (Norge): Öhman Fonder bästa fondbolag inom aktieförvaltning

Öhman Fonder har tilldelats "Morningstar Awards 2021" i Norge för bästa fondbolag inom aktieförvaltning.

Motiveringen lyder: ”Öhman kan vise til gode risikojusterte avkastninger for sine aksjefond. Hele 10 av 11 av aksjefondene til Öhman hadde 5-års risikojusterte avkastninger blant øvre halvdel i sine respektive kategorier, hvorav 7 av fondene hadde risikojusterte avkastninger blant topp 30 persentil.”

Utmärkelsen ”Morningstar Awards” har en lång historia , den ingick när Morningstar 2007 köpte Standard & Poor’s fonddataverksamhet. Sedan dess har priset delats ut i allt fler länder.

Läs mer hos Morningstar i Norge.

Dokument